Nhanh tay đăng ký chuyển server đợt cuối

25-09-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Như lộ trình đã đưa ở bản tin trước, vào ngày 05/10/2012, Bổn Trang sẽ đóng chức năng đăng ký chuyển server để chuẩn bị các công việc cần thiết cho giải đấu BHTA 8. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, đồng đạo chỉ còn 01 lần đăng ký chuyển server duy nhất vào ngày 28/09/2012.

Một lần nữa, Bổn Trang xin nhắc lại lịch trình chuyển server cụ thể trong thời gian tới như sau:

Thời gian Nội dung
Ngày 28/09/2012Đăng ký chuyển server lần cuối
Ngày 05/10/2012Đóng chức năng đăng ký chuyển server
Ngày 27/10/2012Mở lại chức năng đăng ký chuyển server

Ngay từ bây giờ, đồng đạo hãy nhanh tay đăng ký để sớm tương ngộ với các bằng hữu phương xa, cùng nhau tham gia tranh tài tại giải đấu Bang Hội Tinh Anh 8. Đồng đạo vui lòng lưu ý những mốc thời gian trên để không bỏ lỡ cơ hội chuyển server trong đợt này. Thân chúc đồng đạo đạt được những thành tích tốt nhất tại giải đấu BHTA 8.

Nay kính báo,