Quay số nhận thưởng trong game

14-06-2011

- Chương trình quay số nhận thưởng trong game

Quý nhân sĩ thân mến!

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản mới Thiên Môn Trận thì chương trình quay số nhận thưởng trong game cũng góp phần mang lại những khoảnh khắc hữu ích cho đường hành tẩu của nhân sĩ võ lâm. Sau đây là nội dung chương trình, thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi:

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 thứ Sáu ngày 17/06/2011.
  • Kết thúc: 24h00 ngày 17/08/2011.

NPC và vật phẩm liên quan

NPC/ Vật phẩmSố lần nhận thưởng
VLTK II

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nhân vật nhận thưởng số lần quay số tại NPC Anh chủ phòng máy/Chị chủ phòng máy hoặc vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện.
VLTK II

Anh chủ phòng máy

VLTK II

Chị chủ phòng máy

Quy tắc nhận số lần quay số và phần thưởng

Áp dụng cho chuyển ZingXu thành Xu Võ Lâm Truyền Kỳ II
Số lượng chuyểnSố lần nhận thưởng
Chuyển  200 Xu1 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Chuyển  600 Xu4 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Chuyển  1.200 Xu8 lần nhận thưởng ngẫu nhiên tại NPC
Phần thưởng
Phần thưởng mỗi lần quay số
Phần thưởngHạn tồn tại
Hòa Thị Bích15 ngày
Đấu Hồn
Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch
Thần Nông Đơn
Bát Nhã Chứng Thư
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn--
Thần Hành Bí Phổ15 ngày
Thần Hành Bảo Điển
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn--
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao
Sinh Sinh Hóa Tán
Tử Quang Lệnh
Mảnh Tiệt Hoành Thú
Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
Phần thưởng 14 lần quay số
Phần thưởngHạn tồn tại
Thiên Thạch Linh Thạch15 ngày
Phi Yên Thạch--
Nhân Sâm Vạn Năm
Định Hồn Thiên Thạch15 ngày
Hòa Thị Bích
Cường Hiệu Tam Thanh Hoàn
Cường Hiệu Lục Thần Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn

Lưu ý

Chỉ những Xu được chuyển từ Zing Xu sang Xu VLTK II trong thời gian chương trình diễn ra (10h00 thứ Sáu ngày 17/06/2011 - 24h00 ngày 17/08/2011) thì mới được tham gia quay số.


Chương trình quay số nhận thưởng trong game sẽ mang đến cho đồng đạo những giây phút hữu ích cùng thế giới VLTK II.