01/03: Tụ Bảo Trai tăng phần thưởng cực khủng

25-02-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tham gia Tụ Bảo Trai tháng 03/2021, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các bảo vật cực kỳ quý giá như Kim Xà cấp 7, Thương Hải Châu cấp 7, Túi Đá Quý cấp 7, Tẩy Tâm Thạch 7, Luyện Lô Thiết cấp 7, Lệnh Bài Ngọc Bội Hào Hiệp Vô Hạ... và nhận thêm các phần thưởng cực kỳ giá trị khác. Chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ ngày 01/03/2021.
 • Kết thúc: 24h00 ngày 31/03/2021.
 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Dùng Thẻ Tháng nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt Thẻ Tháng có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Quay số miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia quay số Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn quay số như bên dưới:
  • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
  • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Rút 10 lần: Tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Cách thức quay số của Tụ Bảo Trai tương tự như quay số nhận Đá Quý.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Túi Kim Xà 7: Sử dụng sẽ được tùy chọn nhận 1 trang bị Kim Xà 7 không khóa.
 • Thương Hải Châu cấp 4, 5, 6, 7 nhận được là chưa giám định.
 • Phần thưởng Túi Đá Quý cấp 3 - 7: Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 Đá Quý cấp 3 - 7 tương ứng.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)3 Linh Chi Tục Mệnh Hoàn
3 Thiết Tinh cấp 43 Tuyết Sâm Phản Khí Hoàn
2 Đồng Tế Chi Nguyện3 Dao Trì Đại Hoàn Đơn
1 Rương Trang Bị Chiến Cuồng1 Rương Vũ Khí Chiến Cuồng
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 61 Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
50 Hiệp Nghĩa Chi Chứng1 Lệnh Bài Cống Hiến Bang Hội
1 Thiên Thạch Tinh Thạch1 Thương Hải Châu cấp 4
1 Túi Đá Quý cấp 31 Thương Hải Châu cấp 5
1 Túi Đá Quý cấp 41 Thương Hải Châu cấp 6
1 Túi Đá Quý cấp 51 Thương Hải Châu cấp 7
1 Túi Đá Quý cấp 61 Luyện Lô Thiết cấp 6
1 Túi Đá Quý cấp 71 Tẩy Tâm Thạch cấp 6
1 Lệnh Bài hào hiệp Vô Hạ Ngọc Bội1 Luyện Lô Thiết cấp 7
1 Túi Trang Bị Kim Xà 71 Tẩy Tâm Thạch cấp 7
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũyPhần thưởng
1002 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày, không khóa)
5001 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
1.0002 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
2.0004 Túi Đá Quý cấp 6 (không khóa)
3.0002 Túi Đá Quý cấp 7 (không khóa)
5.0001 Thương Hải Châu cấp 7 (không khóa)
8.0001 Túi Trang Bị Kim Xà 7 (không khóa)

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 8.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.
 • Phần thưởng quay thu phí đều có thể giao dịch.