02/09 Mở nhiệm vụ nâng cấp Chiến Cuồng giai đoạn 2

18-09-2016

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Từ lúc Thợ Rèn Lưu khám phá được công thức nâng cấp trang bị Chiến Cuồng thành Hào Hiệp, cộng đồng nhân sĩ giang hồ đã vô cùng phấn khởi, ngày đêm đến các môn phái khắp thiên hạ để khiêu chiến và nhận những loại nguyên liệu quý giá, có thể hợp thành Hào Hiệp hằng mơ ước.

Tuy nhiên, số lượng nguyên liệu mà các phái có được khá ít ỏi, chỉ vừa đủ để chế nào một món Hào Hiệp duy nhất, khiến các cao thủ võ lâm có phần chạnh lòng. Nhưng điều đó sẽ được giải quyết ngay từ ngày 02/09/2016, khi chuỗi hoạt động nâng cấp Chiến Cuồng giai đoạn 2 chính thức bắt đầu. Thông tin nóng hổi này như sau, kính mời nhân sĩ cùng theo dõi!

Thời gian & điều kiện tham gia

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
Thợ Rèn Lưu
 • Vị trí: Tương Dương (176/183).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Khiêu Chiến Võ Lâm.
  • Nhận nhiệm vụ Mật Tín Trưởng Môn.
  • Cửa hàng Huyền Tinh (đổi trang bị Hào Hiệp).
  • Cửa hàng đổi Mật Tín Trưởng Môn.
Võ Lâm 2
Mảnh Đồ Phổ 1 - 10
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Khiêu Chiến Môn Phái giai đoạn 2.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Dùng để ghép thành Đồ Phổ Chế Tạo.
Võ Lâm 2
Huyền Tinh
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Khiêu Chiến Môn Phái giai đoạn 1.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Dùng để nâng cấp Chiến Cuồng.
Võ Lâm 2
Mật Tín Trưởng Môn
 • Nguồn gốc: Đổi theo công thức:
02 Bút Mực + 06 Phiếu Khiêu Chiến = 01 Mật Tín Trưởng Môn
 • Nơi đổi: Cửa hàng Huyền Tinh tại Thợ Rèn Lưu.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Khiêu Chiến Môn Phái.
Võ Lâm 2
Bút Mực
 • Nguồn gốc: Thu thập từ nhiệm vụ Mật Tín Trưởng Môn.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Dùng để ghép Mật Tín Trưởng Môn.
Võ Lâm 2
Phiếu Khiêu Chiến
 • Nguồn gốc: Thu thập từ nhiệm vụ Khiêu Chiến Võ Lâm.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Dùng để ghép Mật Tín Trưởng Môn.
Võ Lâm 2
Đồ Phổ Chế Tạo
 • Nguồn gốc: Ghép từ 10 Mảnh Đồ Phổ 1 - 10.
 • Tính chất: Không thể giao dịch.
 • Chức năng: Dùng để nâng cấp Chiến Cuồng.

Chi tiết nhiệm vụ

Nhiệm vụ hàng ngày - Điều chỉnh mới
 • Nhiệm vụ Khiêu Chiến Võ Lâm: Điều chỉnh số lượng Phiếu Khiêu Chiến nhận được khi hoàn thành 2 nhiệm vụ dưới đây.
  • Nhiệm vụ Thất Lạc Nhai Loạn Chiến: 03 Phiếu Khiêu Chiến.
  • Nhiệm vụ Đột Nhập Long Hổ Đường: 03 Phiếu Khiêu Chiến.
 • Nhiệm vụ Trưởng Môn Mật Tín:
  • Nhân vật chỉ cần làm 5 nhiệm vụ bất kỳ sẽ nhận được Bút Mực.
  • Sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động reset, nhân vật có thể tiếp tục làm tiếp các nhiệm vụ để thu thập Bút Mực.

Nhiệm vụ khiêu chiến môn phái giai đoạn 2
 • Nhân vật phải hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến môn phái giai đoạn 1 mới có thể tham gia khiêu chiến giai đoạn 2.
 • Nhân sĩ dùng Bút Mực và Phiếu Khiêu Chiến để đổi thành Mật Tín Trưởng Môn.
 • Sau đó mang Mật Tín Trưởng Môn đến 1 trong cửu đại phái để khiêu chiến.
 • Mỗi Chưởng môn sẽ yêu cầu nộp từ 3 - 4 Mật Tín tùy theo môn phái.
 • Khiêu chiến mỗi phái sẽ gồm 2 bước sau: 
  • Bước 1 - Khiêu Chiến Môn Phái: Nộp Mật Tín Trưởng Môn cho Chưởng môn.
  • Bước 2 - Khiêu Chiến Chưởng Môn: Nhận nhiệm vụ khiêu chiến.
 • Có thể dùng Thiên Kiêu Lệnh để hoàn thành nhanh nhiệm vụ khiêu chiến.
 • Phần thưởng cho mỗi nhiệm vụ (mỗi môn phái) là 1 Mảnh Đồ Phổ.
 • Mỗi phái sẽ giữ 1 Mảnh Đồ Phổ khác nhau. Tổng cộng gồm 10 Mảnh Đồ Phổ.
 • Chi tiết nhiệm vụ từng môn phái ở giai đoạn 2 như sau:
Nhiệm vụ của từng môn pháiHoàn thành nhanh
Côn Lôn - Chu Bất Hoặc
- Tiêu diệt Lỗ Trí Thâm trong Lương Sơn Bạc -
Tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh
Đường Môn - Đường Môn Lão Lão
- Tiêu diệt Thiên Âm Giáo Tiêu Nhiễm Nguyệt
ở tầng 3 Long Hổ Đường -
Tiêu hao 5 Thiên Kiêu Lệnh
Thúy Yên - Sài Hoàng Nhi
- Cướp 1 Tiêu Xa Hoàng Gia, đoạt Vật Tư Cứu Trợ -
(cần phải nhận và hoàn thành nhiệm vụ cướp tiêu)
Tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh
Ngũ Độc - Bạch Doanh Doanh
- Hoàn thành nhiệm vụ Đào Kho Báu -
- Nộp 2 Kho Báu Di Vật -
(phải có Kho Báu Di Vật trong hành trang)
Gặp giáo chủ Minh Giáo Phương Lạp và tiêu hao
5 Thiên Kiêu Lệnh
Thiếu Lâm - Huyền Từ
- Nộp 12 Huy Chương Võ Lâm Minh -
(tham gia tính năng Thợ Săn Tiền Thưởng)
Gặp Khô Mộc Đại Sư
ở Thất Lạc Nhai và tiêu hao
5 Thiên Kiêu Lệnh
Cái Bang - Long Tại Thiên
- Tiêu diệt Nhai Thượng Sơn Tặc ở Thất Lạc Nhai
thu thập 50 Tài Sản Bị Cướp -
Tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh
Dương Môn - Xa Thái Quân
- Diệt 1 Boss Hoàng Kim Thế Giới bất kỳ
thu thập 1 Binh Khí Thần Võ -
Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh
Nga My - Chân Như Sư Thái
- Tiêu diệt Hỏa Thần Chúc Dung ở Kiếm Đãng Yến Vân -
Tiêu hao 5 Thiên Kiêu Lệnh
Võ Đang - Tử Hạc Chân Nhân
- Diệt Boss Ngụy Hầu Vương ở Thất Lạc Nhai Chiến -
Tiêu hao 8 Thiên Kiêu Lệnh
Minh Giáo - Phương Lạp
- Tham gia nhiệm vụ Huyễn Cảnh Bí Quả
thu thập 3 Mặc Nạ Ngọc Phách Nhất Phẩm -
Tiêu hao 5 Thiên Kiêu Lệnh

Chế tạo trang bị Hào Hiệp

 • Khi thu thập đủ 10 Mảnh Đồ Phổ của 10 môn phái, nhân vật nhấp phải vào vật phẩm để hợp thành Đồ Phổ Chế Tạo.
 • Sau đó, đến Thợ Rèn Lưu, mở cửa hàng Huyền Tinh để tiến hành nâng cấp trang bị Chiến Cuồng thành trang bị Hào Hiệp.
 • Nhân vật có thể nhận Túi Đồ Phổ tại Thợ Rèn Lưu để lưu trữ các Mảnh Đồ Phổ.

 • Ngoài ra, nguyên liệu Bút Mực cũng có thể đổi tại cửa hàng Huyền Tinh bằng Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh.