09/07: Dễ dàng tham gia Tứ Linh Phục Sinh 2 hơn!

07-07-2014

Tin vui đến với quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Kể từ ngày 09/07/2014, chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 2 sẽ được điều chỉnh giúp quý nhân sĩ dễ dàng tham gia hơn. Cụ thể, các loại nguyên liệu và điều kiện hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế của Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Điều chỉnh nguyên liệu

NPC liên quan Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạch Tiên Sinh

(Tại các thành thị)

 

Đối thoại với NPC Bạch Tiên Sinh để nhận nhiệm vụ Phục Sinh 2. Bao gồm 02 bước (hoàn thành 50 nhiệm vụ và thu thập đủ các nguyên liệu):

 • Bước 02: Thu thập các loại nguyên liệu sau
666 Tây Bắc Vọng
666  Minh Nguyệt Dạ
      • 1.999 Bánh Bột Vàng
3.999 Thiên Thạch
3.999 Mảnh Thiên Thạch
6 Chiến Thần Hoàn
200 Huy Chương Anh Hùng

Điều chỉnh điều kiện hoàn thành nhiệm vụ

Các mốcNội dung
Đạt cấp độ 99
(dư 60 tỷ điểm kinh nghiệm)
 • Đạt cảnh giới Võ Vương (đả thông kinh mạch cảnh giới 3).
 • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
  • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
  • 2 Chuyển Sinh Đơn.
  • 2 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đạt cấp độ 99
(dư 40 tỷ điểm kinh nghiệm)
  • Đạt cảnh giới Võ Vương (đả thông kinh mạch cảnh giới 3).
  • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
   • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
   • 2 Chuyển Sinh Đơn.
   • 4 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
   • 1 Chiến Thần Hoàn.
   • 50 Huy Chương Anh Hùng.
   • 3 Thần Tài Bảo Rương.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đạt cấp độ 99
(dư 20 tỷ điểm kinh nghiệm)
  • Đạt cảnh giới Võ Vương (đả thông kinh mạch cảnh giới 3).
  • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
   • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
   • 2 Chuyển Sinh Đơn.
   • 4 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
   • 3 Chiến Thần Hoàn.
   • 100 Huy Chương Anh Hùng.
   • 5 Thần Tài Bảo Rương.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết cho Tứ Linh Phục Sinh 2. Thân chúc quý nhân sĩ nhiều niềm vui và may mắn trên đường hành tẩu.