10/09: Cập nhật mới công thức nâng cấp Lôi Hổ

09-09-2015

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Thế giới võ lâm đang ngày càng sôi nổi hơn với nhiều trang bị mới mag sức mạnh vô song khó cưỡng. Để tạo điều kiện giúp nhân sĩ có thể tiếp cận nhanh hơn với các loại trang bị uy lực, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật mới công thức nâng cấp Lôi Hổ Tướng - Soái như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 10/09/2015.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp Lôi Hổ Tướng Quân, Nguyên Soái.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
Tương Dương - 176/182

Cập nhật các dòng chọn sau:

 • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng thành Lôi Hổ Tướng.
 • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Soái thành Lôi Hổ Soái.

Nâng cấp Thương Ưng Tướng thành Lôi Hổ Tướng

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 07 Chiến Thần Hoàn.
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 15.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KhôiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi
Thương Ưng Tướng Quân Chiến GiápLôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp
Thương Ưng Tướng Quân Chiến TrangLôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang
Thương Ưng Tướng Quân BàiLôi Hổ Tướng Quân Bài
Thương Ưng Tướng Quân KỳLôi Hổ Tướng Quân Kỳ
Thương Ưng Tướng Quân PhùLôi Hổ Tướng Quân Phù

Nâng cấp Thương Ưng Soái thành Lôi Hổ Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 07 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 30.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến KhôiLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Khô
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến GiápLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Giáp
Thương Ưng Nguyên Soái Chiến TrangLôi Hổ Nguyên Soái Chiến Trang
Thương Ưng Nguyên Soái HổLôi Hổ Nguyên Soái Phù
Thương Ưng Nguyên Soái LệnhLôi Hổ Nguyên Soái Hổ
Thương Ưng Nguyên Soái PhùLôi Hổ Nguyên Soái Kỳ
Thương Ưng Nguyên Soái KỳLôi Hổ Nguyên Soái Hiệu

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thương Ưng +7 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.
 • Trang bị Thương Ưng +10 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +10.