31/12: Mở lại tính năng trồng cây Tứ Linh

30-12-2013

Hôm nay - 30/12/2013, tính năng trồng cây Tứ Linh đã chính thức chia tay nhân sĩ giang hồ sau thời gian dài gắn bó. Nhưng trước những tình cảm to lớn mà nhân sĩ đã dành cho tính năng này, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiếp tục gia hạn tính năng trồng cây Tứ Linh và tăng số lượng cây có thể trồng trong ngày. Chi tiết như sau:

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 31/12/2013.
  • Nội dung:
    • Mở lại tính năng trồng cây Tứ Linh
    • Tăng số lượng cây Tứ Linh từ 16 cây/ngày lên 32 cây/ngày.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
31/12/2013, mở lại tính năng trồng cây Tứ Linh và tăng số lượng cây trồng

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Thân chúc nhân sĩ sẽ có những phút giây bổn tẩu vui vẻ, thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.