Bắt đầu tham gia nhận thưởng điểm Chân khí

25-05-2012

Như thông tin về việc nhận thưởng điểm Chân khí thông qua việc tham gia hoạt động Chiến Trường, Thiên Môn Trận và thông qua việc sử dụng Pháo Hoa Chiến Thắng đã được lùi lại trong bản tin trước.

Nay Bổn Trang xin thông báo bắt đầu từ hôm nay - ngày 25/05/2012, quý đồng đạo đã có thể tham gia các tính năng trên và sẽ nhận được phần thưởng điểm Chân khí như đã thông báo vào ngày 17/05/2012 vừa qua.

Các tính năng/ Hoạt động Chân khí thưởng
Chiến trường Nhỏ (thắng)15
Lớn (thắng)30
Nhỏ (thua)05
Lớn (thua)10
Thiên Môn TrậnCấp thấp01
Hạ trung cấp05
Trung cấp10
Thượng trung cấp20
Thượng cấp40
Thượng thượng cấp80
Sử dụng 40 Pháo Hoa Chiến Thắng15

Lưu ý

Trong chiến trường Thiên Môn Trận chỉ có đội thắng mới nhận được điểm thưởng Chân khí.


Như vậy, việc tham gia tính năng Đả Thông Kinh Mạch để nâng cao sức mạnh bản thân, đưa nhân vật đạt đến cảnh giới thượng thừa của võ học sẽ được dễ dàng hơn nhiều từ sau bảo trì ngày 25/05/2012.

Nay thông tri đến toàn thể nhân sĩ võ lâm.