Cập nhật các công thức để đổi điểm Chân khí

26-06-2012

Đạt được cảnh giới cao nhất của võ học vẫn luôn là mục đích mà đồng đạo võ lâm hướng đến. Hiểu được điều đó, trong thời gian qua, Bổn Trang cũng liên tục cập nhật các hoạt động, tính năng mới giúp đồng đạo có thêm nhiều cơ hội tích lũy thêm nhiều điểm Chân khí để tu luyện Đả Thông Kinh Mạch.

Nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đồng đạo khi tham gia tính năng Đả Thông Kinh Mạch, Bổn Trang chính thức cung cấp thêm các công thức đổi điểm Chân khí tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân từ sau bảo trì ngày 29/06/2012, cụ thể như sau:

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II

Bắc Đẩu Lão Nhân

Tuyền Châu - 180/183

Đổi điểm Chân khí theo công thức sau:

  • 250 Vàng + 30.000.000 điểm kinh nghiệm = 100 điểm Chân khí
  • 2.500 Vàng + 300.000.000 điểm kinh nghiệm = 1.000 điểm Chân khí
  • 69 Xu vật phẩm + 30.000.000 điểm kinh nghiệm = 100 điểm Chân khí
  • 690 Xu vật phẩm + 300.000.000 điểm kinh nghiệm = 1.000 điểm Chân khí.

Lưu ý

  • Nhân vật chỉ được đổi tối đa 2.000 điểm trong 01 ngày tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
  • NPC Bắc Đẩu Lão Nhân chỉ còn xuất hiện tại thành Tuyền Châu.

Với cập nhật mới này, quý đồng đạo sẽ sớm Đả Thông Kinh Mạch và việc chinh phục những thử thách trên bước đường hành tẩu chốn võ lâm sẽ được dễ dàng hơn nhiều.