Cập nhật các công thức nâng cấp Lôi Hổ Tướng Soái

08-04-2015

Công thức nâng cấp các trang bị Tướng Quân ra mắt ngày 03/04 vừa qua đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ cộng đồng nhân sĩ. Qua đó, để đáp ứng nguyện vọng của quý nhân sĩ gần xa, cũng như mong muốn tạo ra một thế giới Võ Lâm II sôi nổi, hấp dẫn, Bổn Trang sẽ điều chỉnh công thức nâng cấp trang bị Lôi Hổ Tướng, Soái, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 10/04/2015.
 • Nội dung: Điều chỉnh công thức nâng cấp trang bị Lôi Hổ Tướng Quân - Nguyên Soái.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
Tương Dương - 176/182

Bổ sung & cập nhật các dòng chọn sau:

 • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng thành Lôi Hổ Tướng.
 • Nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Soái thành Lôi Hổ Soái.

Công thức điều chỉnh

Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 11 Chiến Thần Hoàn.
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang
Thương Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Thương Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thương Ưng +7 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.
 • Trang bị Thương Ưng +10 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +10.
Nâng cấp Đại Tống/Liêu Nguyên Soái thành Lôi Hổ Nguyên Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 100 Huân Chương Anh Hùng.
 • 24 Vạn Năng Phù.
 • 60.000 điểm tích lũy chiến trường.
 • 01 trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi +7Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Khôi +0
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Giáp +7Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Giáp +0
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang +7Lôi Hổ Nguyên Soái Chiến Trang +0
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái HổLôi Hổ Nguyên Soái Phù
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái LệnhLôi Hổ Nguyên Soái Hổ
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái KỳLôi Hổ Nguyên Soái Kỳ
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái PhùLôi Hổ Nguyên Soái Hiệu

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Đại Tống/Liêu Soái +7 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +0.
 • Trang bị Đại Tống/Liêu Soái +10 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.