Cập nhật công thức nâng cấp Thương Ưng Nguyên Soái

26-12-2013

Để trở thành cao thủ vang danh thiên hạ, yêu cầu đặt ra không chỉ là một thân võ học cao minh mà nhân sĩ còn phải sở hữu cho mình những trang bị thuộc hành "khủng". Và Thương Ưng Nguyên Soái chính là một trong những bộ tuyệt thế thần binh mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn sở hữu khi bôn tẩu tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Tiếp theo, nhằm hỗ trợ nhân sĩ nhanh chóng sở hữu trang bị này, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật công thức nâng cấp trang bị Thương Ưng Nguyên Soái mới. Cụ thể như sau:

Thời gian và điều kiện

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/12/2013.
  • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

  • Nâng cấp trang bị Thương Ưng Nguyên Soái.
  • Lưu ý:
    • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
    • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái nhận được có mức cường hóa +0.
    • Tỷ lệ thành công 100%.

Công thức

Công thứcVật phẩm
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Khôi +0
19 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
3.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi +13 trở lên
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Bào +0
19 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
3.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Bào +13 trở lên
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Trang +0
19 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
3.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang +13 trở lên
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Hổ
21 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
7.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Lệnh
21 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
7.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Phù
21 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
7.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Phù
9 Nữ Oa Tinh Thạch1 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Kỳ
21 Thiên Cang Lệnh
29 Thiên Môn Kim Lệnh
7.900 Xu vật phẩm
Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Kỳ

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo sở hữu được một bộ trang bị như ý.