Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Tướng Quân

02-04-2015

Trang bị Thương Ưng Tướng Quân mạnh mẽ sẽ dễ dàng sở hữu hơn bởi công thức nâng cấp trang bị Tướng Quân sẽ được cập nhật mới từ ngày 03/04/2015, chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 03/04/2015.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp các trang bị Tướng Quân.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHọc Trò Thợ Rèn Lưu
Tương Dương - 176/182

Bổ sung & cập nhật các dòng chọn như sau:

  • Nâng cấp Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
  • Nâng cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
  • Nâng cấp Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
  • Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân.

Cách thức nâng cấp

Nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân thành Lôi Hổ Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 04 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 03 Nữ Oa Tinh Thạch
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thương Ưng Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +7Lôi Hổ Tướng Quân Chiến Trang +0
Thương Ưng Tướng Quân Chiến BàiLôi Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thương Ưng Tướng Quân Chiến KỳLôi Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Thương Ưng Tướng Quân Chiến PhùLôi Hổ Tướng Quân Chiến Phù
Nâng cấp Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng Tướng Quân Chiến Phù
Nâng cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 02 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 02 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Thiên Chi Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Thiên Chi Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Thiên Chi Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng Tướng Quân Chiến Phù
Nâng cấp Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 01 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 01 trang bị Tống/Liêu Ngự Long Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành quả
Ngự Long Tướng Quân Chiến Khôi +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Giáp +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Khôi +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến Trang +7Thương Ưng Tướng Quân Chiến Trang +0
Ngự Long Tướng Quân Chiến BàiThương Ưng Tướng Quân Chiến Bài
Ngự Long Tướng Quân Chiến KỳThương Ưng Tướng Quân Chiến Kỳ
Ngự Long Tướng Quân Chiến PhùThương Ưng Tướng Quân Chiến Phù

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Thương Ưng +7 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +0.
 • Trang bị Thương Ưng +10 trở lên khi nâng cấp sẽ nhận được Lôi Hổ +7.