Cập nhật hấp dẫn Nữ Oa Bảo Hạp, Ngôi Sao May Mắn

06-01-2017

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Kể từ ngày 20/12/2016, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật phần thưởng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn, giúp hành trình bôn tẩu thêm phần thú vị. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 20/12/2016.

Ngôi Sao May Mắn

Nguồn gốc: Lạc Viên - Trang 2

Sử dụng 01 Ngôi Sao May Mắn sẽ nhận được:

 • 200 điểm Chân Khí.
 • 800 điểm công trạng.
 • Và điểm kinh nghiệm tương ứng với lần sử dụng Ngôi Sao May Mắn như bảng dưới:
Số lần sử dụng
Ngôi Sao May Mắn
Thời điểmĐiểm kinh nghiệm nhận được
Lần 1Giây thứ 156.000.000
Giây thứ 306.000.000
Giây thứ 456.000.000
Giây thứ 606.000.000
Lần 2Giây thứ 156.000.000
Giây thứ 306.000.000
Giây thứ 456.000.000
Giây thứ 606.000.000
Lần 3Giây thứ 156.000.000
Giây thứ 306.000.000
Giây thứ 456.000.000
Giây thứ 606.000.000
Lần 4Giây thứ 157.000.000
Giây thứ 307.000.000
Giây thứ 457.000.000
Giây thứ 607.000.000
Lần 5Giây thứ 158.000.000
Giây thứ 308.000.000
Giây thứ 458.000.000
Giây thứ 608.000.000
Lần 6Giây thứ 158.000.000
Giây thứ 308.000.000
Giây thứ 458.000.000
Giây thứ 608.000.000
Lần 7Giây thứ 158.000.000
Giây thứ 308.000.000
Giây thứ 458.000.000
Giây thứ 608.000.000
Lần 8Giây thứ 159.000.000
Giây thứ 309.000.000
Giây thứ 459.000.000
Giây thứ 609.000.000
Lần 9Giây thứ 1510.000.000
Giây thứ 3010.000.000
Giây thứ 4510.000.000
Giây thứ 6010.000.000
Lần 10Giây thứ 1510.000.000
Giây thứ 3010.000.000
Giây thứ 4510.000.000
Giây thứ 6010.000.000
Lần 11Giây thứ 1510.000.000
Giây thứ 3010.000.000
Giây thứ 4510.000.000
Giây thứ 6010.000.000
Lần 12Giây thứ 1512.000.000
Giây thứ 3012.000.000
Giây thứ 4512.000.000
Giây thứ 6012.000.000
Lần 13Giây thứ 1514.000.000
Giây thứ 3014.000.000
Giây thứ 4514.000.000
Giây thứ 6014.000.000
Lần 14Giây thứ 1514.000.000
Giây thứ 3014.000.000
Giây thứ 4514.000.000
Giây thứ 6014.000.000
Lần 15Giây thứ 1514.000.000
Giây thứ 3014.000.000
Giây thứ 4514.000.000
Giây thứ 6014.000.000
Lần 16Giây thứ 1540.000.000
Giây thứ 3040.000.000
Giây thứ 4540.000.000
Giây thứ 6040.000.000

Phần thưởng sử dụng Ngôi Sao May Mắn thứ 16:

 • 3.000 điểm Chân Khí.
 • 200.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 32 vàng.
 • 75 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 30 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.

Lưu ý: Mỗi ngày nhân vật chỉ được dùng tối đa 16 Ngôi Sao May Mắn.

Nữ Oa Bảo Hạp

Nguồn gốc: Lạc Viên - Trang 2

Phần thưởng sử dụng 01 Nữ Oa Bảo Hạp:

 • 4.000.000 kinh nghiệm.
 • 30 điểm Chân Khí.
 • 80 điểm công trạng.

Phần thưởng sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp thứ 100:

 • 2.000 điểm Chân Khí.
 • 120.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 16 vàng.
 • 50 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 20 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.

Lưu ý: Mỗi ngày nhân vật chỉ được dùng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp.

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có thắc mắc, quý nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.