Cập nhật mới cho Nữ Oa Bảo Hạp

31-05-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Để có sự cân bằng và hợp lý hơn trong hành trình bôn tẩu võ lâm của quý đồng đạo, từ sau bảo trì ngày 01/06/2012, Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh tính năng Nữ Oa Bảo Hạp, cụ thể như sau:

  • Chỉ còn sử dụng được 100 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày (trước đây là 400 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày).
  • Không còn phần thưởng Phi Yến Thạch.
  • Phần thưởng sẽ được thay đổi như sau:
Phần thưởng
01 Vàng 60 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
03 Vàng60 phút ủy thác Tam Thanh Hoàn
01 Mảnh Tinh Ngấn60 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
01 Tiểu Nhân Sâm Quả60 phút ủy thác Cường Lục Thần Hoàn
01 Tu Chân Yếu Quyết60 phút ủy thác Tam Thanh Tiên Đơn
01 Đại Nhân Sâm Quả 60 phút ủy thác Lục Thần Hoàn
01 Ngũ Hành Huyền Thạch60 phút ủy thác Cường Tam Thanh Hoàn
60 phút ủy thác Lục Thần Tiên Đơn 60 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Nay Bổn Trang kính báo để quý đồng đạo nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những giờ phút thư giãn thú vị cùng VLTK II.