Cập nhật mới nhất cho nhiệm vụ Thương Hội

05-06-2012

Nhiệm vụ Thương Hội là một trong các chuỗi nhiệm vụ khá hấp dẫn của VLTK II. Sau các lần cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình võ lâm, nhiệm vụ Thương hội đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo đồng đạo. Để đáp ứng tốt hơn nữa những mong mỏi của đồng đạo, kể từ sau bảo trì ngày 06/06/2012, Bổn Trang quyết định điều chỉnh một số nội dung của nhiệm vụ Thương Hội, cụ thể như sau:

  • Tất cả các nhân vật đủ 3.000 điểm Danh vọng, 4.000 điểm Sư môn và đạt đẳng cấp 73 trở lên đều có thể tham gia.
  • Mỗi ngày một nhân vật làm 60 nhiệm vụ và nhận được số ngân lượng tương ứng với từng mốc đẳng cấp nhân vật và được nhận thêm số ngân lượng thưởng.
  • Ví dụ: Nhân vật đạt cấp 99 đi làm nhiệm vụ sẽ nhận được xx Bạc + 02 Vàng (xx là số Bạc được nhận theo cấp – cấp càng cao thì số Bạc nhận được càng nhiều).


Lưu ý

  • Sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ bị trừ 01 Danh vọng.
  • Ở từng mốc đẳng cấp phải nộp đủ số lượng Nữ Oa Bảo Hạp cho NPC Chủ Thương Hội mới có thể làm nhiệm vụ.
  • Mỗi nhân vật được làm tối đa 60 nhiệm vụ/ ngày, chỉ phải nộp phí 01 lần.

Thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều niềm vui và may mắn trên đường hành tẩu. Quý đồng đạo có thể xem thêm phần thưởng nhiệm vụ Thương Hội tại đây.