Cập nhật nguyên liệu Yến Tiệc Bang Hội

16-12-2013

Tuy chưa chính thức ra mắt nhưng với những nét mới lạ, hấp dẫn, Yến Tiệc Bang Hội đã thu hút nhân sĩ gần xa ngay từ khi thông tin được công bố trên trang chủ. Và nay, để nhân sĩ trải nghiệm tính năng này được thuận tiện hơn, các nguyên liệu của Yến Tiệc Bang Hội sẽ xuất hiện trước khi tính năng chính thức ra mắt.

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/12/2013.
  • Nội dung: Khi tham gia các tính năng Vạn Kiếm Trũng, Thông Thiên Đỉnh, Địa Huyền Cung, Chiến Trường (Pháo Đài, Nhạn Môn Quan, Thiên Môn Trận) sẽ có xác suất nhận được các nguyên liệu: Lợn Cắp Nách, Bò KoBe, Dê Bảy Nở, Minh Mạng Chi Tửu.
  • Lưu ý:
    • Nhân vật chỉ nhận được nguyên liệu nhưng chưa được tham gia tính năng Yến Tiệc Bang Hội.
    • Thời gian mở Yến Tiệc Bang Hội sẽ được thông báo sau.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Điều này cũng đồng nghĩa, tính năng Yến Tiệc Bang Hội sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất. Quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tích lũy Lợn Cắp Nách, Bò KoBe, Dê Bảy Nở, Minh Mạng Chi Tửu để dễ dàng tham gia.

Nay kính báo,