Cập nhật tính năng Vượt Ải Bạn Đồng Hành

29-09-2011

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Vượt Ải Bạn Đồng Hành là một tính năng mang lại cho đồng đạo số điểm kinh nghiệm thật khổng lồ, hiện nay, quý nhân sĩ đang rất quan tâm và ủng hộ tính năng này. Chính vì vậy, nhằm mục đích đem đến những hỗ trợ cho hành trình bôn tẩu của đồng đạo, Bổn Trang sẽ có những chỉnh sửa liên quan đến Vượt Ải Bạn Đồng Hành như sau:

Thời gian

Điều chỉnh được bắt đầu từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 30/09/2011.

Nội dung

  • Vượt ải thu phí: Mỗi nhân vật chỉ được vượt ải có tốn phí tối đa là 2 lần/ ngày.
  • Vượt ải miễn phí:
    • Tăng thêm số lần vượt ải miễn phí lên ải 3 tầng 9 (số lần miễn phí cũ là ải 2 tầng 9).
    • Mỗi nhân vật chỉ có thể vượt ải miễn phí tối đa là 3 lần/ngày.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc quý nhân sĩ có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng tính năng Vượt Ải Bạn Đồng Hành.