Chế tạo trang bị Hạo Nguyệt bằng công thức mới

15-01-2012

Hiện nay, mảnh Bạch Kim đang là vật phẩm rất có giá trị đối với các nhân sĩ võ lâm, đây là yếu tố quan trọng và cốt yếu để đồng đạo có cơ hội sở hữu trang bị Bạch Kim Viêm Đế. Ngoài ra, mảnh Bạch Kim còn trở thành nhân tố không thể thiếu cho việc chế tạo trang bị Hạo Nguyệt - loại trang bị quý hiếm có 4 dòng thuộc tính hỗ trợ.

Sau đây là công thức chế tạo trang bị Hạo Nguyệt từ mảnh Bạch Kim.

Công thc chế tạo Tỷ lệNhận được
08 mảnh Bạch Kim + 01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch100%01 nón Hạo Nguyệt tương ứng hệ phái +0
06 mảnh Bạch Kim + 01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch100%01 áo Hạo Nguyệt tương ứng hệ phái +0
06 mảnh Bạch Kim + 01 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + 01 Nữ Oa Tinh Thạch 100%01 quần Hạo Nguyệt tương ứng hệ phái +0
12 Mảnh Bạch Kim + 02 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + 02 Nữ Oa Tinh Thạch 100%01 Ngọc Bội Hạo Nguyệt tùy chọn
16 Mảnh Bạch Kim + 04 Bạch Kim Đại Hồng Bao (có chứa 4.000 Vàng) + 04 Nữ Oa Tinh Thạch100%01 vũ khí Hạo Nguyệt tương ứng hệ phái +0

Lưu ý

  • Thực hiện tại NPC Thương Nhân Bảo Rương (giữa các đại thành thị).
  • Trang bị nhận được sau khi chế tạo thành công có mức cường hóa +0.
  • Trang bị nhận được sẽ tương ứng với hệ phái của nhân vật và không thể giao dịch.
  • Mảnh Bạch Kim chỉ có nguồn ra duy nhất là tính năng Thần Tài Bảo Rương.
  • Cách khác để chế tạo trang bị Hạo Nguyệt, xem thêm tại đây.
  • Thời gian áp dụng công thức này từ sau bảo trì ngày 20/01/2012.