Chiến Trường Liên Server và điều chỉnh mới

27-06-2013

T
hân gửi đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Xuất hiện trong phiên bản mới Thiên Sư Xuất Trận, Chiến Trường Liên Server được đánh giá là tính năng chủ chốt và đã khuấy động mạnh mẽ đến đông đảo đồng đạo.

Sức hấp dẫn của Chiến Trường Liên Server chính là việc thi đấu liên máy chủ, đem đến sự cạnh tranh với quy mô lớn khi mà quý đồng đạo có cơ hội đưa tên tuổi của mình vượt khỏi phạm vi máy chủ để vinh danh khắp thiên hạ.

Và nay, nhằm tăng thêm tính hấp dẫn cho Chiến Trường Liên Server, Bổn Trang quyết định điều chỉnh một số nội dung kể từ sau bảo trì ngày 28/06/2013, cụ thể như sau:

  • Thay đổi thời gian tham gia Chiến Trường Liên Server với 03 mốc thời gian mới: 09h30, 16h30, 21h30.
  • Tăng điểm tích lũy để giành chiến thắng: Tăng từ 3.000 điểm lên 6.000 điểm.
  • Trong trường hợp không đủ người báo danh thì khi hết thời gian báo danh, đồng đạo đã báo danh sẽ bị đẩy ra ngoài và được hoàn lại 04 Vàng và không bị tính vào số lần tham gia.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thân chúc quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn, niềm vui trên bước đường chinh phục thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,