Có thể chuyển hướng Chuyển Sinh và Phục Sinh

14-03-2013

T
hân gửi quý đồng đạo,

Thể theo nhu cầu của đông đảo đồng đạo võ lâm, Bổn Trang xin thông báo về việc cho phép chuyển hướng Chuyển Sinh và Phục Sinh kể từ sau bảo trì ngày 15/03/2013. Thân mời quý đồng đạo cùng theo dõi thông tin chi tiết bên dưới để thuận lợi cho việc tu luyện.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bắc Đẩu Lão Nhân
 
Tuyền Châu (181/183)

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn thay đổi hướng chuyển sinh (áp dụng cho Chuyển Sinh 1-2-3-4-5).
 • Ta muốn thay đổi hướng Phục Sinh (áp dụng cho Tứ Linh Phục Sinh).

Lưu ý:

 • Xóa hết toàn bộ ngoại trang và Ấn Chuyển Sinh/Phục Sinh hiện tại.
 • Xóa thú cưỡi Chuyển Sinh/Phục Sinh hiện tại.
 • Sau khi thay đổi hướng Chuyển Sinh/Phục Sinh sẽ nhận được ấn và ngoại trang phù hợp với hướng Chuyển Sinh/Phục Sinh đã chọn.
 • Sau khi chuyển đổi Phục Sinh thành công, nhân vật sẽ trở về đẳng cấp 10. Đồng đạo cần đăng nhập trở lại để trở về đẳng cấp cũ trước khi chưa chuyển hướng Phục Sinh.

Nội dung

Thay đổi hướng Chuyển Sinh
Cấp độ Chuyển SinhNguyên liệuThành quả
Các nhân vật đã Chuyển Sinh 1-2-3-4-5
 • 6.900 Xu vật phẩm.
 • 01 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ Phổ.
 • 01 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng).
 • 100 Vàng.
Được chọn lại hướng Chuyển Sinh (Long, Hổ, Phụng, Ưng Tử)
Thay đổi hướng Phục Sinh
Phục SinhNguyên liệuThành quả
Các nhân vật đã Phục Sinh
 • 8.888 Xu vật phẩm.
 • 02 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Đồ Phổ.
 • 02 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 02 Bạch Kim Đại Hồng Bao (4.000 Vàng).
 • 999 Vàng.
Được chọn lại hướng Phục Sinh (Long, Hổ, Phụng, Ưng Tử)

Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể quý đồng đạo nắm rõ. Thân chúc quý đồng đạo sớm đạt được cảnh giới cao nhất của võ học.