Công thức chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân

26-08-2012

Thân gửi quý nhân sĩ VLTK II,

Việc ra mắt trang bị Thương Ưng Tướng Quân đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân sĩ khắp nơi. Trong bản tin trước, Bổn Trang đã giới thiệu công thức nâng cấp trang bị Ngự Long lên thành Thương Ưng. Để tiếp tục hỗ trợ cho hành trình bôn tẩu của nhân sĩ, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ công thức chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tướng Quân từ Tống sang Liêu và ngược lại. Chi tiết như sau:

Thời gian và điều kiện

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/08/2012.
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ phải đạt các tiêu chuẩn sau mới được sử dụng dòng chọn:
  • Quân hàm Tướng Quân, Nguyên Soái.
  • Công Trạng phải lớn hơn 250.000 điểm.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Chuyển đổi trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân thành Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Quân.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi chuyển đổi thành công.
  • Trang bị nhận được có mức cường hóa +13.
  • Tỷ lệ chuyển đổi thành công là 100%.

Công thức

Công thức ghépGhi chú
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Khôi (bộ 4) +13 trở lên
 • 02 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Khôi (bộ 4) + 13
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Bào (bộ 4) +13 trở lên
 • 02 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Bào (bộ 4) + 13
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Trang (bộ 4) +13 trở lên
 • 02 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Trang (bộ 4) + 13
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Kỳ (bộ 4)
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 03 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Kỳ (bộ 4)
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Phù (bộ 4)
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 03 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Phù (bộ 4)
 • Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Lệnh (bộ 4)
 • 01 Thiên Thạch Linh Thạch
 • 03 Chiến Thần Hoàn
Nhận 01 Thương Ưng Liêu/Tống Tướng Lệnh (bộ 4)

Thân chúc quý nhân sĩ gặp nhiều thuận lợi trong hành trình trải nghiệm trong thế giới VLTK II.