Công thức mới để đổi điểm Chân khí

08-05-2012

Quý đồng đạo võ lâm thân mến,

Nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho quý đồng đạo trong quá trình tích lũy điểm Chân khí để tu luyện Đả Thông Kinh Mạch và sớm đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học, Bổn Trang chính thức cung cấp công thức đổi điểm Chân khí bằng Vàng từ ngày 11/05/2012, cụ thể như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Sáu ngày 11/05/2012.
  • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

Đối tượng tham gia

  • Đối tượng: Nhân vật đạt trình độ Võ Hiền trở lên mới có thể tham gia đổi điểm Chân khí.
  • Lưu ý: Chỉ có thể dùng Vàng đổi tối đa 2.000 điểm Chân khí trong 01 ngày.

Nội dung

Nhân sĩ có thể đến gặp NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Thất Đại Thành Thị để tiến hành dùng Vàng đổi điểm Chân khí.

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II

Bắc Đẩu Lão Nhân

Đại Lý - 195/186

Đổi điểm Chân khí theo công thức sau:

  • 01 điểm Chân khí = 10 Vàng.
  • 10 điểm Chân khí = 100 Vàng.
  • 100 điểm Chân khí = 1.000 Vàng.

Với tính năng mới đầy thú vị lần này, quý đồng đạo sẽ sớm Đả Thông Kinh Mạch và việc chinh phục những thử thách trên bước đường hành tẩu chốn võ lâm sẽ được dễ dàng hơn nhiều.