Công thức mới nâng cấp Thương Ưng Tướng Quân

26-12-2013

Chiến trường Tống - Liêu càng lúc càng căng thẳng, để gia tăng sức mạnh của mình trước cuộc chiến trường kỳ này, nhân sĩ không chỉ cần sức mạnh kinh thiên mà còn phải trang bị cho mình những vật phẩm hỗ trợ hữu ích.

Thấu hiểu nỗi lòng trên, Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ cập nhật công thức mới để nhân sĩ nhanh chóng sở hữu trang bị Thương Ưng Tướng Quân đầy mạnh mẽ.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 27/12/2013.
 • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

Bổ sung dòng chọn:

 • Nâng cấp Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Nâng cấp Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Nâng cấp Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân.

Lưu ý:

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công: 100%.
 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.

Công thức nâng cấp

Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7 trở lên
 • 13 Thiên Cang Lệnh.
 • 13 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 60 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 6.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 13 Thiên Cang Lệnh.
 • 13 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 60 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 8.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Thiên Chi Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7 trở lên
 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 50 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 3.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +0
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch.
 • 70 Thiên Thạch Tinh Thạch.
 • 4.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Thiên Chi Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù
Ngự Long Tướng Quân thành Thương Ưng Tướng Quân
Trang bị cần nâng cấpNguyên liệuThành phẩm
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +13 trở lên
 • 9 Thiên Cang Lệnh.
 • 19 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi +7
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +13 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Giáp +7
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +13 trở lênThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang +7
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
 • 9 Thiên Cang Lệnh.
 • 19 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 5.000 Vàng.
Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Bài
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh KỳThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ
Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh PhùThương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù

Nay Bổn Trang thông báo để chư vị đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ, thân chúc chư vị gặp nhiều may mắn trên đường phiêu lưu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.