Công thức nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng Quân

20-08-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Theo thông tin đã đưa trước đó về sự xuất hiện của bộ trang bị Thương Ưng Tướng Quân, trong bản tin này, Bổn Trang sẽ chính thức gửi đến quý đồng đạo công thức nâng cấp để có thể sở hữu bộ trang bị quý hiếm Thương Ưng Tướng Quân, cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Nâng cấp trang bị Ngự Long Tống/ Liêu Tướng Quân lên thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp Thành công.
  • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân nhận được có mức cường hóa +0.

Công thức

Công thc ghépTrường HợpGhi chú
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Khôi (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Bào (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3) +7 trở lên
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Trang (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Kỳ (bộ 4)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Phù (bộ 4)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh (bộ 3)
Thất bạiMất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Lệnh (bộ 4)

Lưu ý

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
 • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân nhận được có mức cường hóa +0.

Các thông tin mới nhất về trang bị Thương Ưng Tướng Quân sẽ được Bổn Trang cập nhật trên trang chủ. Thân mời đồng đạo đón theo dõi để kịp thời nắm lấy cơ hội sở hữu cho mình một bộ trang bị mơ ước trong hành trình phiêu bạt chốn võ lâm.