Đả Thông Kinh Mạch: Điều chỉnh mới dịp cuối năm

20-12-2012

Tính đến thời điểm hiện tại, tính năng Đả Thông Kinh Mạch đã ra mắt đồng đạo võ lâm được tròn 08 tháng. Suốt thời gian đồng hành cùng đồng đạo võ lâm vừa qua, tính năng này đã hỗ trợ rất lớn cho quý đồng đạo trong việc lĩnh hội những chiêu thức thất truyền từ xa xưa nhằm nâng cao cảnh giới võ thuật cũng như đẳng cấp bản thân cho nhân vật của mình. Với mong muốn đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của tất cả đồng đạo, Bổn Trang quyết định điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tính năng Đả Thông Kinh Mạch, cụ thể như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 21/12/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhạc Bất Quần
Hoa Sơn - 209/194
 • Kích hoạt nhiệm vụ Võ Giả và Võ Tướng.
 • Trao danh hiệu mới: Võ Giả và Võ Tướng cho đồng đạo võ lâm.

Nội dung

Điều chỉnh điều kiện nhận nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch cấp Võ Giả (Võ Hiền) và Võ Tướng:

 • Võ Giả (Võ Hiền - 100% thành công):
  • Yêu cầu nhân vật đạt đẳng cấp từ 80 trở lên.
  • Tiêu hao: 1.000.000 điểm kinh nghiệm + 01 Bạch Cầu Hoàn.
 • Võ Tướng (100% thành công):
  • Yêu cầu nhân vật đạt đẳng cấp từ 90 trở lên.
  • Đạt cảnh giới Đả Thông Kinh Mạch cấp Võ Giả.
  • Tiêu hao: 01 Thái Dịch Hồn Nguyên Công Đồ + 09 Bạch Cầu Tiên Đơn + 09 Đại Nhân Sâm + 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm.

Ủy thác nhận điểm Chân khí: Thông qua việc sử dụng vật phẩm để nhận được điểm Chân khí khi thực hiện việc ủy thác. Các vật phẩm liên quan được bán tại Bảo Đường - Ngự Các (tính năng đổi điểm Chân khí thông qua việc tu luyện bằng điểm kinh nghiệm sẽ tạm đóng).

Vật phẩm liên quanThời gian ủy thácChân khí mỗi giờTổng điểm Chân khí

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tụ Linh Hoàn
860480

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Đại Tụ Linh Hoàn
8120960

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tụ Linh Tiên Đơn
81801.440

Với sự điều chỉnh lần này, việc đả thông kinh mạch của đồng đạo võ lâm sẽ thêm phần thuận lợi. Một lần nữa, Bổn Trang xin nhắc lại, việc điều chỉnh trên sẽ chính thức được áp dụng từ sau bảo trì ngày mai - 21/12/2012. Thân mời quý đồng đạo cùng tham gia khám phá.