Điều chỉnh nội dung tính năng Tài Nguyên Chiến

12-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Chiến trường Tống Liêu Tài Nguyên Chiến từ lâu đã trở thành sự lựa chọn quen thuộc của đồng đạo võ lâm khi muốn nhanh chóng thăng cấp và tạo uy danh cho nhân vật của mình. Bởi khi tham gia tính năng này, ngoài lượng lớn điểm kinh nghiệm thì hàng ngàn điểm Quân công đã góp phần hỗ trợ tích cực cho con đường bôn tẩu của đồng đạo trở nên hanh thông.

Và để chiến trường Tống Liêu Tài Nguyên Chiến hấp dẫn cũng như phù hợp hơn với tình hình Võ Lâm Truyền Kỳ II hiện tại, Bổn Trang quyết định điều chỉnh một số nội dung quan trọng liên quan. Thân mời quý đồng đạo chú ý theo dõi thông tin cụ thể bên dưới:

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

Nội dung điều chỉnh

 • Riêng Nguyên Soái muốn nhận nhiệm vụ, thu thập và trả nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến trong ngày thì phải kích hoạt x2 ít nhất 1 lần/ngày (giờ kích hoạt x2 vẫn giữ nguyên như cũ).
 • Đối với các nhân vật Quân hàm khác thì vẫn nhận nhiệm vụ, thu thập và trả nhiệm vụ bình thường.
 • Điều chỉnh phí vào cửa Tống - Liêu Tài Nguyên Chiến: 04 Vàng (mức phí cũ là 03 Vàng).
 • Điều chỉnh số lượng đào thành công để hoàn thành nhiệm vụ: 2.500 lượt đào/nhiệm vụ (số lượng cũ là 2.000).
 • Thay đổi mức phí vào phe đối địch tại NPC Tư Mã Tuấn Nguyên:
Đối tượngXu vật phẩmVàng
Nguyên SoáiKhông thể chuyển phe
Tướng Quân99396
Tiên Phong79316
Đô Thống69276
Hiệu Úy39156
 • Tăng % điểm kinh nghiệm nhận được khi đào thành công 1 lần từ 30 x đẳng cấp nhân vật thành 50 x đẳng cấp nhân vật. Ví dụ:
  • Nhân vật đạt đẳng cấp 90 khi hoàn thành đào thành công 01 lần, trước đó sẽ nhận được 30 x 90 (đẳng cấp nhân vật) = 2.700 điểm kinh nghiệm.
  • Áp dụng công thức mới sẽ nhận được: 50 x 90 (đẳng cấp nhân vật) = 4.500 điểm kinh nghiệm.
 • Bổ sung thêm 01 dòng chọn: Trả nhiệm vụ VIP (tiêu hao 03 loại Quân Công Chương, mỗi loại 01 cái).
 • Tăng điểm kinh nghiệm và điểm Quân công khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Bảng điểm kinh nghiệm mới:
  • Đối tượngBình thườngQuân Công ChươngQuân Công đạiQuân Công huy hoàngVIP (3 loại Quân Công Chương)
   Nguyên Soái12.000.00018.000.00024.000.00030.000.00035.000.000
   Tướng Quân7.500.00011.250.00015.000.00018.750.00023.750.000
   Tiên Phong6.000.0009.000.00012.000.00015.000.00020.000.000
   Đô Thống5.000.0007.500.00010.000.00012.500.00017.500.000
   Hiệu Úy3.000.0004.500.0006.000.0007.500.00012.500.000
  • Bảng điểm Quân công mới:
  • Đối tượngBình thườngQuân Công ChươngQuân Công đạiQuân Công huy hoàngVIP (3 loại Quân Công Chương)
   Nhân vật sau khi hoàn thành nhiệm vụ3507001.7503.5004.000

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể quý đồng đạo gần xa để kịp thời cập nhật thông tin để đường hành tẩu được thuận lợi, thông suốt. Thân chúc quý đồng đạo sớm đạt được mục tiêu của mình.