Điều chỉnh Tài Nguyên Chiến

29-09-2011

Liên quan đến tính năng Chiến Trường Tài Nguyên Chiến, Bổn Trang xin thông báo đến nhân sĩ võ lâm như sau: Đã hoàn thành điều chỉnh tăng điểm kinh nghiệm của nhân vật có quân hàm Tiên Phong. Cụ thể như sau:

Điểm nhận được khi Nguyên soái chưa kích hoạt x2

Đối tượngBình thườngQuân Công ChươngQuân Công Đại Quân Công Huy Hoàng
Nguyên Soái8.000.00012.000.00016.000.00020.000.000
Tướng Quân5.000.0007.500.00010.000.00012.500.000
Tiên Phong4.000.0006.000.0008.000.00010.000.000
Đô Thống3.500.0005.250.0007.000.0008.750.000
Hiệu Úy1.600.0002.400.0003.200.0004.000.000

Điểm nhận được khi Nguyên soái kích hoạt x2

Đối tượngBình thườngQuân Công ChươngQuân Công Đại Quân Công Huy Hoàng
Nguyên Soái16.000.00024.000.00032.000.00040.000.000
Tướng Quân10.000.00015.000.00020.000.00025.000.000
Tiên Phong8.000.00012.000.00016.000.00020.000.000
Đô Thống7.000.00010.500.00014.000.00017.500.000
Hiệu Úy3.200.0004.800.0006.400.0008.000.000

Lưu ý

Phần thưởng điểm Quân Công không thay đổi.

Ngoài ra, Bổn Trang cũng đã cập nhật thêm vị trí thu thập tài nguyên, cụ thể:

  • Rương châu báu: Khu vực Nam Thiên Môn.
  • Gỗ tài nguyên: Khu vực 4 loài thần thú.