Đổi Chiến Cuồng thêm nhanh chóng với công thức mới

08-07-2014

Quý nhân sĩ giang hồ thân mến,

Song song với việc điều chỉnh Tứ Linh Phục Sinh 2, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II tiếp tục mang đến một bất ngờ lớn khi cập nhật công thức mới để đổi trang bị Chiến Cuồng.

Cụ thể, nhân sĩ có thể dùng Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh hoặc trang bị Diệu Dương, trang bị Bạch Kim Viêm Đế để làm nguyên liệu nâng cấp Chiến Cuồng.

Thời gian & lưu ý quan trọng

 • Bắt đầu nâng cấp Chiến Cuồng: Từ sau bảo trì ngày 10/07/2014.
 • Lưu ý:
  • Tỷ lệ thành công: 100%.
  • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật đó.
  • Các hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi.
  • Trang bị Diệu Dương/Bạch Kim Viêm Đế +13 khi nâng cấp nhận được trang bị Chiến Cuồng có mức cường hoá là +0.
  • Trang bị Diệu Dương/Bạch Kim Viêm Đế +14 khi nâng cấp nhận được trang bị Chiến Cuồng có mức cường hoá là +7.

NPC liên quan

NPC liên quanTham gia

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương

 • Vị trí: Tuyền Châu - 176/185.
 • Chức năng: Đổi trang bị Chiến Cuồng.

Đổi Chiến Cuồng từ Thiên Cang Lệnh & Thiên Môn Kim Lệnh

Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón, Áo hoặc Quần Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • 6 Chiến Thần Hoàn.
 • 2 Thiên Cang Lệnh.
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Áo Chiến Cuồng
Quần Chiến Cuồng
Vũ khí Chiến Cuồng

Đổi vũ khí Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • 9 Chiến Thần Hoàn.
 • 2 Thiên Cang Lệnh.
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.

Đổi Chiến Cuồng từ trang bị Diệu Dương

Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • Nón Diệu Dương +13 trở lên.
 • 5 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Áo Chiến Cuồng

Đổi Áo Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • Áo Diệu Dương +13 trở lên.
 • 5 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Quần Chiến Cuồng

Đổi Quần Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • Quần Diệu Dương +13 trở lên.
 • 5 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Vũ khí Chiến Cuồng

Đổi vũ khí Chiến Cuồng, tiêu hao:

 • Vũ khí Diệu Dương +13 trở lên.
 • 7 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.

Đổi Chiến Cuồng từ trang bị Bạch Kim Viêm Đế

Vật phẩmCông thức
Nón Chiến Cuồng

Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • Nón Bạch Kim Viêm Đế +13 trở lên.
 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Áo Chiến Cuồng

Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • Áo Bạch Kim Viêm Đế +13 trở lên.
 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.
Quần Chiến Cuồng

Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • Quần Bạch Kim Viêm Đế +13 trở lên.
 • 4 Chiến Thần Hoàn.
 • 1 Thiên Cang Lệnh.
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 50 Huân Chương Anh Hùng.

Từ đây, nhân sĩ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân, giúp quá trình chế tạo trang bị Chiến Cuồng thêm nhanh chóng. Nhân sĩ còn chần chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng chuẩn bị tham gia nhé!