Dời thời gian ra mắt nhiệm vụ Đồng Hành

06-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Như thông tin đã đưa trước đây, nhiệm vụ Đồng Hành sẽ được ra mắt nhân sĩ võ lâm vào ngày 07/05/2013. Tuy nhiên vì lý do khách quan, nhiệm vụ Đồng Hành sẽ được dời đến một thời gian khác, thông tin cụ thể sẽ được Bổn Trang thông báo trong bản tin tiếp theo.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chân thành cáo lỗi cùng quý đồng đạo vì thay đổi này. Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa để kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận lợi và gặp nhiều may mắn.