Hỗ trợ Phục Sinh giai đoạn 02

16-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Tính năng Tứ Linh Phục Sinh xuất hiện trên giang hồ đã tạo nên bước thay đổi lớn trong việc giúp nhân vật có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Đả Thông Kinh Mạch, nâng cao đẳng cấp bản thân thông qua việc hỗ trợ gia tăng điểm tiềm năng và các dòng thuộc tính mới cho nhân vật cũng như ngoại trang.

Tuy nhiên, hẳn không phải ai nào cũng có thể dễ dàng có được bí kíp tu luyện này bởi mức độ khó khăn của các nhiệm vụ do Bắc Đẩu Lão Nhân và Viên Quan Thoái Nhiệm giao phó. Nhằm giúp quý đồng đạo sớm hoàn thành bá nghiệp, diệt trừ tai họa cho bá tánh, Bổn Trang quyết định gửi đến quý đồng đạo hỗ trợ Phục Sinh giai đoạn 02 kể từ sau bảo trì ngày 17/05/2013, cụ thể:

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm II

Viên Quan Thoái Nhiệm

(Biện Kinh - 169/165)

Bổ sung dòng chọn:

  • Hoàn thành nhanh 20 lần Tài Nguyên Chiến: Tiêu hao 1.200 Xu vật phẩm.
  • Hoàn thành nhanh 20 lần Thiên Môn Trận: Tiêu hao 1.200 Xu vật phẩm.
  • Hoàn thành nhanh 20 lần Lương Sơn Bạc: Tiêu hao 1.200 Xu vật phẩm.
  • Hoàn thành nhanh Cống Hiến Quốc Gia (03 dòng chọn): tiêu hao 3.000 Xu vật phẩm.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận lợi và gặp nhiều may mắn.