Hướng dẫn tham gia Lôi Đài Đặt Cược

16-11-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Tính năng Lôi đài Tỷ Võ không chỉ là nơi dành cho các bậc hào kiệt võ lâm trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, thi thố tài năng mà nơi đây còn có những cuộc so tài long trời lở đất hòng khẳng định danh thế của mình cùng khắp thiên hạ.

Để tham gia vào Lôi đài Đặt Cược - một trong những hình thức Lôi đài mới nhất, quý anh thư hào kiệt võ lâm hãy mau chóng đến Tuyền Châu hoặc Thành Đô gặp Chủ Lôi Đài để báo danh tham gia. Nơi đây, các nhân sĩ giang hồ sẽ có quyền lựa chọn đơn đấu hoặc cùng tổ đội tham gia khiêu chiến với những đối thủ xứng tầm.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chủ Lôi Đài

Tuyền Châu (166/184)

Thành Đô (220/223)

Chức năng:

  • Đơn đấu Lôi đài.
  • Tổ đội Lôi đài.
  • Hỗn chiến đơn đấu Lôi đài.
  • Tổ đội hỗn chiến Lôi đài.
  • Lôi đài đặt cược.

Cá nhân (tổ đội) tham gia Lôi đài đặt cược

Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 1

Cá nhân (hoặc tổ đội) đối thoại với NPC Chủ Lôi đài và nhấp vào dòng chọn "Lôi đài Đặt Cược".

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 2

Chọn loại bản đồ mà mình muốn thi đấu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Nhấp vào dòng chọn "Đặt Cược Khiêu Chiến".

Cá nhân (tổ đội) tham gia khiêu chiến

Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 1

Cá nhân (hoặc tổ đội) đến gặp NPC Chủ Lôi đài và chọn bản đồ có đối thủ để khiêu chiến.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 2

Chọn "Khiêu chiến" để tham gia thi đấu.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Hệ thống sẽ gửi lời khiêu chiến đến cá nhân (hoặc tổ đội) bên trong Lôi đài.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Nếu cá nhân (hoặc tổ đội) bên trong đồng ý thì cá nhân (hoặc tổ đội) khiêu chiến sẽ được đưa vào bản đồ Lôi đài.

Cơ hội thể hiện tài nghệ bản thân vang danh thiên hạ đã đến, quý đồng đạo hãy mau chóng báo danh cùng tham gia Lôi đài Đặt Cược.

Đồng đạo có thể xem các thông tin liên quan đến các tính năng Lôi đài tại đây.