Hướng dẫn tham gia Thông Thiên Đỉnh

08-08-2012

Để dễ dàng tham gia tính năng Thông Thiên Đỉnh cùng bằng hữu võ lâm và nhận các phần thưởng thú vị, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo tham khảo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Báo danh

Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiến hành báo danh. Khi báo danh thành công NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh sẽ đưa đồng đạo vào bản đồ vượt ải.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Đồng đạo có thể tham gia mỗi ải bằng hình thức không hỗ trợ hoặc hỗ trợ (tiêu hao 02 Thông Thiên Lệnh - bán tại Ngự Các).

Bước 2: Kích hoạt ải 1 - Huyết Chiến Sơn Môn

Đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để kích hoạt mở ải thứ nhất - Huyết Chiến Sơn Môn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Kích hoạt thành công, xuất hiện Thông Thiên Tử Vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Đồng đạo cần phải hạ gục quái này để tiếp tục giáp chiến với Huyết Hầu Tiêu Dương.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Hạ gục Huyết Hầu Tiêu Dương, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3: Mở ải 2 - Hiệp Lộ Tương Phùng

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ hai - Hiệp Lộ Tương Phùng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện Phá Quân và Thất Sát. Đồng đạo cần phải hạ gục 2 quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Sau khi hạ gục Phá Quân và Thất Sát sẽ xuất hiện Sát Phá Lang.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Hạ gục Sát Phá Lang, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4: Vượt ải 03 - Như Mộng Nhược Tiên

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ ba - Như Mộng Nhược Tiên.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện Phục Mộng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Đánh bại Phục Mộng, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5: Đối mặt với ải 4 - Bù Nhìn Máu

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ tư - Bù Nhìn Máu.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện Tất Yển.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Đánh bại Tất Yển, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 6: Thử thách ải 05 - Luyện Ma Thần Lư

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ năm - Luyện Ma Thần Lư.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện các Hồn Kiếm.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Hạ gục các Hồn Kiếm, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7: Tiến đến ải 06 - Sinh Tử Tương Y

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ sáu - Sinh Tử Tương Y.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện Trưởng Lão Tiêu Nguyệt và Trưởng Lão Tất Thiên.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Hạ gục Trưởng Lão Tiêu Nguyệt và Trưởng Lão Tất Thiên, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8: Vượt ải cuối cùng - Thông Thiên Lão Tổ

Đội trưởng đối thoại với NPC Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh để tiếp tục mở ải thứ bảy - Thông Thiên Lão Tổ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Khi mở ải sẽ xuất hiện Tà Nhậm Ngã Hành.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Hạ gục Tà Nhậm Ngã Hành, qua ải thành công, đội trưởng nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9: Rời Thông Thiên Đỉnh

Đội trưởng đối thoại với NPC Hướng Văn Thiên để rời ải.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bổn Trang mong rằng hướng dẫn chi tiết trên sẽ giúp đồng đạo thuận tiện hơn trong quá trình tham gia vượt ải. Thân chúc quý đồng đạo có những trải nghiệm thú vị cùng Thông Thiên Đỉnh.