Khám phá sự bất ngờ từ Chuyển Sinh Đơn

04-04-2012

Nhằm mục đích giúp đồng đạo đạt mức Chuyển Sinh như mong muốn một cách nhanh chóng, bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06/04/2012, đồng đạo có thể kích hoạt Chuyển Sinh Đơn tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành chuyển sinh cho nhân vật của mình. Cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnhVị TríChức năng
Võ Lâm IIBắc Đẩu Lão Nhân

Thất Đại Thành Thị:

 • Thành Đô - 223/220
 • Biện Kinh - 173/175
 • Tuyền Châu - 181/183
 • Dương Châu - 216/196
 • Tương Dương - 178/183
 • Đại Lý - 195/186
 • Phượng Tường - 218/195
Kích hoạt Chuyển Sinh Đơn.

Nội dung

Hình ảnhChức năngHướng Chuyển SinhĐiều kiện
Võ Lâm II

Chuyển Sinh Đơn

Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 2 (01 Chuyển Sinh Đơn + 02 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).

Long Tử, Hổ Tử, Phụng Tử, Ưng Tử
 • Đã Chuyển Sinh 1
 • Danh vọng: 6.000
 • Sư môn: 6.000

Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 3 (01 Chuyển Sinh Đơn + 03 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).

 • Đã Chuyển Sinh 2
 • Danh vọng: 8.000
 • Sư môn: 8.000

Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 4 (01 Chuyển Sinh Đơn + 04 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).

 • Đã Chuyển Sinh 3
 • Danh vọng: 10.000
 • Sư môn: 10.000

Ta muốn ngay lập tức đạt cảnh giới Chuyển Sinh 5 (01 Chuyển Sinh Đơn + 04 Hoàng Kim Đại Hồng Bao chứa 999 Vàng).

 • Đã Chuyển Sinh 4
 • Danh vọng: 12.000
 • Sư môn: 12.000

Lưu ý

 • Sau khi sử dụng Chuyển Sinh Đơn thành công, nhân vật sẽ lên một cấp Chuyển Sinh và có đẳng cấp bằng với đẳng cấp khi Chuyển Sinh bình thường.
 • Chuyển Sinh Đơn xuất hiện ở phần thưởng dành cho Thiếu Niên Anh HùngVõ Lâm Tiền Bối khi kích hoạt Bạch Kim Lệnh.

Với việc bổ sung thêm tính năng này, Bổn Trang hy vọng đồng đạo sẽ dễ dàng có những bước tiến vượt bậc trên bước đường hành tẩu của mình. Thân chúc đồng đạo có nhiều niềm vui cùng VLTK II.