Làm thế nào để có trang bị Hạo Nguyệt?

26-12-2011

Hạo Nguyệt là loại trang bị mới ra mắt trong phiên bản thứ 9 - Hải Chiến Long Châu, đây là loại trang bị đầu tiên có 4 dòng hỗ trợ. Sau đây là công thức nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt, thân mời đồng đạo cùng đón theo dõi.

Nâng cấp nguyên liệu

Nguyên liệu Nguồn gốc Công thức nâng cấp Hiển thị nội dung
Hạo Nguyệt Huyền Kim (khóa) Nâng cấp từ Thiên Nghĩa Tinh Thiết03 Thiên Nghĩa Tinh Thiết (khóa) + 10 Vàng (Kim)Ta cần nâng cấp Hạo Nguyệt Huyền Kim
Ngũ Hành Huyền Kim (khóa) Nâng cấp từ Ngũ Hành Huyền Thiết03 Ngũ Hành Huyền Thiết (khóa) +10 (Kim)Ta cần nâng cấp Ngũ Hành Huyền Kim

Công thức nâng cấp

  • NPC liên quan: Nâng cấp tại NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông.
  • Công thức nâng cấp:
Trang bị Công thức
Nón Hạo NguyệtNón Tinh Khắc + Nón Thiên Nghĩa + 500 Hạo Nguyệt Huyền Kim  + 250 Ngũ Hành Huyền Kim + 3.000 Vàng (kim)
Áo Hạo NguyệtÁo Tinh Khắc + Áo Thiên Nghĩa + 500 Hạo Nguyệt Huyền Kim  + 250 Ngũ Hành Huyền Kim + 3.000 Vàng (kim)
Quần Hạo NguyệtQuần Tinh Khắc + Quần Thiên Nghĩa + 500 Hạo Nguyệt Huyền Kim  + 250 Ngũ Hành Huyền Kim + 3.000 Vàng (kim)
Trang sức Hạo NguyệtTrang Sức  Tinh Khắc + Trang Sức Thiên Nghĩa + 700 Hạo Nguyệt Huyền Kim  + 350 Ngũ Hành Huyền Kim + 5.000 Vàng (kim)
Vũ khí Hạo NguyệtVũ Khí Tinh Khắc + Vũ Khí Thiên Nghĩa + 600 Hạo Nguyệt Huyền Kim  + 300 Ngũ Hành Huyền Kim + 4.000 Vàng (kim)

Đồng đạo có thể xem thêm hình ảnh trang bị Hạo Nguyệt tại đây.