Một số hỗ trợ sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành

04-09-2013

Q
uý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Liên quan đến tính năng Phục Sinh Bạn Đồng Hành được ra mắt vào ngày 05/09/2013, thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi bản tin sau để biết thêm chi tiết về một số chức năng hỗ trợ đặc biệt sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành.

Gọi Bạn Đồng Hành

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

 

 • Bước 01: Chọn Bạn Đồng Hành cần gọi.
 • Bước 02: Nhấp chọn nút Xuất Chiến.
 • Bước 03: Nhấp chọn nút Triệu Gọi để gọi Bạn Đồng Hành.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sau khi gọi Bạn Đồng Hành, nhân sĩ có thể nhấp vào nút Nghĩ Ngơi để thu hồi.

Luyện Yêu

 • Sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành, nhân sĩ có thể nhận nuôi thêm 01 Bạn Đồng Hành mới tại Bắc Đẩu Lão Nhân (tối đa 05 Bạn Đồng Hành/nhân vật).
 • Ngoài ra, nhân sĩ cũng có thể sử dụng chức năng Luyện Yêu để kết hợp 02 Bạn Đồng Hành thành 01 Bạn Đồng Hành mới (ngẫu nhiên).
 • Yêu cầu: Có 02 Bạn Đồng Hành trở lên.
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ IIBước 01: Nhận nuôi thêm Bạn Đồng Hành tại Bắc Đẩu Lão Nhân
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bước 02: Nhấp vào nút Luyện Yêu trong giao diện Bạn Đồng Hành
Võ Lâm Truyền Kỳ IIBước 03: Chọn 02 Bạn Đồng Hành cần kết hợp và nhấp vào nút Luyện Yêu
Võ Lâm Truyền Kỳ IIBước 04: Sau khi Luyện Yêu thành công, nhân sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 Bạn Đồng Hành mới

Lưu ý

Bạn Đồng Hành có tỉ lệ bị giảm cấp sau khi Luyện Yêu. Ví dụ: Luyện Yêu 02 Bạn Đồng Hành cấp 03, có 03 trường hợp:

 • Nếu thành công sẽ nhậnđược Bạn Đồng Hành cấp 04.
 • Nếu thất bại sẽ nhận được Bạn Đồng Hành cấp 03 hoặc cấp 02.

Luyện Sách

Sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành, nhân sĩ có thể ủy thác việc luyện Mật Tịch thông qua chức năng Luyện Sách trong giao diện Bạn Đồng Hành.

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ IIBước 01: Nhấp vào nút Luyện Sách trong giao diện Bạn Đồng Hành
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bước 02: Đặt Mật Tịch và Đại Nhân Sâm vào, nhấp nút Luyện Sách để bắt đầu tu luyện

Lưu ý

 • Bạn Đồng Hành luyện sách không thể gián đoạn, chỉ có thể nhận lại Mật Tịch sau khi đã luyện xong.
 • Cấp độ Bạn Đồng Hành càng cao, luyện Mật Tịch càng nhanh.

Học kỹ năng

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhấp chuột trái vào sách kỹ năng Bạn Đồng Hành, chọn Bạn Đồng Hành cần học

 • Bảng sau mô tả một số sách kỹ năng và thuộc tính kỹ năng của Bạn Đồng Hành:
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phá Không Trảm Ảnh

Tỷ lệ nội ngoại công của chủ nhân 8%
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kinh Linh Tấn Tật
Tăng tốc độ xuất chiêu của chủ nhân 5%
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vô Hành Vô Tương
Tất cả thuộc tính của chủ nhân tăng 10
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ích Thọ Diên Dương
Tăng tỉ lệ Sinh Lực của chủ nhân 8%
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sát Thương Gia Tăng
Tăng lực sát thương của chủ nhân 60

Lưu ý

 • Mỗi quyển sách kỹ năng yêu cầu cấp độ và điểm tư chất của Bạn Đồng Hành khác nhau, nhân vật phải lựa chọn Bạn Đồng Hành phù hợp yêu cầu mới có thể học kỹ năng đó.
 • Học kỹ năng có xác suất thành công hoặc thất bại.
 • Nếu học thành công, kỹ năng mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 4 ô kỹ năng của Bạn Đồng Hành.
  • Nếu kỹ năng mới xuất hiện ở ô đã được học thì kỹ năng cũ sẽ mất đi và thay bằng kỹ năng mới.
  • Nếu kỹ năng mới xuất hiện ở ô còn trống (chưa học) thì Bạn Đồng Hành sẽ có thêm 1 kỹ năng.

Giải bỏ Bạn Đồng Hành

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chọn Bạn Đồng Hành cần hủy và nhập chọn nút Giải Bỏ

Lưu ý: Sau khi Giải Bỏ Bạn Đồng Hành, các kỹ năng hỗ trợ của Bạn Đồng Hành đó cũng mất đi.

Thân chúc quý nhân sĩ có nhiều niềm vui và may mắn trên đường bôn tẩu cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.