Nâng cấp Ngọc Bội Diệu Dương 6% lên 8%

23-12-2013

Mối quan tâm hàng đầu của nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II không chỉ ở sức mạnh của nhân vật mà còn là những món trang bị nhân vật đang sở hữu. Trong đó, để có được những trang bị "khủng" với chỉ số hỗ trợ "đẹp" luôn là ao ước của nhân sĩ giang hồ.

Và nay, để thỏa lòng mong muốn ấy, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt tính năng đổi Ngọc Bội Diệu Dương 6% lên 8% từ sau bảo trì ngày 24/12/2013.

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Thương Nhân Bảo Rương
Vị trí: Các thành thị

Đổi Ngọc bội Diệu Dương 8% tùy chọn, tiêu hao:

  • 1 Ngọc Bội Diệu Dương 6%.
  • 19 Thiên Cang Lệnh.
  • 39 Thiên Môn Kim Lệnh.
  • 777 Xu vật phẩm.

Lưu ý:

  • Tỷ lệ thành công 100%.
  • Sau khi nâng cấp, nhân vật nhận được Ngọc Bội Diệu Dương 8% có cùng thuộc tính với Ngọc Bội Diệu Dương 6% đem đi nâng cấp.
    • Ví dụ: Ngọc Bội Diệu Dương 6% - 40 Thân Pháp khi nâng cấp sẽ nhận được Ngọc Bội Diệu Dương 8% - 45 Thân Pháp.

Nay Bổn Trang xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Thân chúc nhân sĩ nhanh chóng sở hữu Ngọc Bội Diệu Dương 8%.