Nâng cấp trang bị Chiến Cuồng từ Bạch Kim Viêm Đế

17-12-2013

Sở hữu bộ trang bị Chiến Cuồng luôn là niềm ao ước của nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II. Tuy nhiên, trân bảo thường không dễ có mà phải trải qua vô số thử thách. Từ việc thu thập nguyên liệu cho đến chế tạo thành công, đó là cả một quá trình gian nan.

Và nay, để tạo điều kiện cho quý nhân sĩ dễ dàng sở hữu bộ trang bị "khủng" này, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ cập nhật tính năng nâng cấp trang bị Bạch Kim Viêm Đế thành trang bị Chiến Cuồng.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/12/2013.
 • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC liên quan và công thức

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Thương Nhân Bảo Rương
Vị trí: Tại các thành thị

Bổ sung dòng chọn:

 • Đổi trang bị Chiến Cuồng +0 từ trang bị Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • Đổi trang bị Chiến Cuồng +7 từ trang bị Bạch Kim Viêm Đế +14.

Công thức

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 1 Nón Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 1 Nón Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Áo Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 1 Áo Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 1 Áo Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Quần Chiến Cuồng

Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:

 • 1 Quần Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +7, tiêu hao:

 • 1 Quần Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.

Lưu ý

 • Tỷ lệ thành công là 100%.
 • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật mang đi nâng cấp.
 • Hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ bị mất.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ nắm rõ. Thân chúc quý nhân sĩ sẽ nhanh chóng sở hữu bộ trang bị Chiến Cuồng từ cập nhật mới này.