Nhận Phi Yên Thạch từ thợ rèn Lưu

06-03-2012

Phi Yên Thạch là một vật phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp các trang bị chiến trường như Nguyên soái, Tướng quân ... Ngoài ra, vật phẩm này còn là vật phẩm tất yếu để cải tạo Tử Quang Viêm Đế.

Hiện tại, nguồn ra của Phi Yên Thạch khá phong phú: Đồng đạo có thể nhận được khi sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp hoặc Ngôi Sao May Mắn, nhận được ngẫu nhiên từ sự kiện hàng tháng, hạ gục boss Bộ Phi Yên, phần thưởng từ LBHK ... Tuy nhiên, từ sau bảo trì ngày 07/03/2012, để thêm phần đa dạng, Bổn Trang cho xuất hiện thêm một nguồn ra của Phi Yên Thạch, cụ thể như sau:

Hinh ảnh Ghi chú

Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

Chức năng: Bổ sung các dòng chọn sau:

  • Ta muốn nhận 10 Phi Yên Thạch (01 trang bị Tàng Kiếm + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 01 Hoàng Kim Hồng bao có 999 Vàng)
  • Ta muốn nhận 19 Phi Yên Thạch (01 trang bị Thiên Chi Tàng Kiếm + 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 01 Hoàng Kim Hồng bao có 999 Vàng)
  • Ta muốn nhận 7 Phi Yên Thạch (01 vũ khí Bộ Phi Yên + 01 Nữ Oa Tinh Thạch)

Lưu ý

  • Các trang bị đem đi đổi, giá trị cường hóa không ảnh hưởng, số lượng Phi Yên Thạch nhận được là cố định theo từng công thức.
  • Trang bị Tàng Kiếm và Thiên Chi Tàng Kiếm bao gồm (áo, nón, quần và 3 ngọc bội).
  • Kiểm tra hành trang đủ ô trống (tương đương với số lượng Phi Yên Thạch theo từng công thức) mới có thể tiến hành nhận Phi Yên Thạch.
  • Nên để đúng số vật phẩm mà đồng đạo muốn đổi trên hành trang để tránh mất mát không đáng có.