Nhiệm vụ Thịt nướng với những điều chỉnh mới

05-06-2012

Nhiệm vụ Thịt nướng - Bạch Tiên Sinh là một trong những nhiệm vụ hỗ trợ đem lại lượng lớn điểm kinh nghiệm, góp phần giúp cho quá trình thăng cấp của nhân vật được diễn ra thuận lợi. Sau bảo trì ngày 06/06/2012, quý đồng đạo có thể nhận gấp đôi điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ Thịt nướng. Nội dung cụ thể như sau:

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạch Tiên Sinh

Bổ sung dòng chọn: Nhận nhiệm vụ thu thập thịt nướng dạng VIP (tiêu hao 10 Xu vật phẩm).

Lưu ý:

  • Chỉ cần kích hoạt 01 lần trong ngày là có tác dụng cho tối đa 08 nhiệm vụ.
  • Sau khi kích hoạt nhiệm vụ thu thập thịt nướng dạng VIP (hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở dạng bình thường đầu tiên trong ngày) thì dòng chọn kích hoạt dạng VIP sẽ biến mất tại NPC.

Chúc đồng đạo thu thập được thật nhiều điểm kinh nghiệm và ngày càng có thêm nhiều niềm vui trên con đường hành hiệp.