Những cập nhật mới nhất từ Đả Thông Kinh Mạch

10-05-2012

Quý đồng đạo võ lâm thân mến,

Đả Thông Kinh Mạch hiện tại đang là tính năng được quý nhân sĩ quan tâm ở mức độ cao. Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ không những giúp nhân vật đả thông kệ thống kinh mạch mà còn nhận được những hỗ trợ hữu ích từ tính năng này.

Để tạo điều kiện cho nhân vật trong quá trình thực hiện nhiệm, bắt đầu từ sau bảo trì ngày mai - 11/05/2012, Đả Thông Kinh Mạch sẽ có 02 cập nhật quan trọng:

  • Nhiệm vụ tiêu diệt Hắc Kỳ Trưởng Lão (Hắc Kỳ Doanh): Đối với trường hợp làm nhiệm vụ thất bại, thay vì phải chờ sau bảo trì mỗi ngày nhân vật mới có thể làm nhiệm vụ Chiến Kỳ thì từ sau bảo trì ngày mai, cứ 12 phút hệ thống sẽ reset để nhân vật có thể cắm Chiến Kỳ.
  • Đối với nhiệm vụ tiêu diệt Đông Phương Bất Bại: Nhân vật có thể tổ đội để làm nhiệm vụ.

Võ Lâm II

Thân chúc quý nhân sĩ thỏa chí giang hồ cùng chuỗi nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch.