Sinh Tử Vô Ngã 2 ra mắt võ lâm đồng đạo

14-05-2014

Sau thời gian quy ẩn giang hồ, sắp tới đây, Cổ Lão Tà sẽ trở lại Tương Dương để mang đến tính năng Sinh Tử Vô Ngã 2 hoàn toàn mới và hấp dẫn.

Bên cạnh những phần thưởng quý giá như: Ngự Long Tướng Quân, trang bị Diệu Dương,... tham gia Sinh Tử Vô Ngã 2 sẽ giúp nhân sĩ nhận được hàng tỷ điểm kinh nghiệm, hàng chục ngàn điểm Công trạng, Chân khí,... và đặc biệt là hoàn thành giai đoạn 1 Phục Sinh Bạn Đồng Hành đầy mạnh mẽ.

Thời gian và đối tượng

 • Bắt đầu: Từ ngày 24/05/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Đối tượng:
  • Nhân vật chưa Chuyển Sinh (đã gia nhập môn phái, đã chọn hệ phái).
  • Nhân vật Chuyển Sinh 1, 2, 3, 4, 5 cấp 98 trở xuống.
  • Nhân vật Chuyển Sinh 5 cấp 99.
  • Nhân vật Phục Sinh 1.
 • Lưu ý: Cần nhận và hoàn thành nhiệm vụ để kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã 2.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm II
Cổ Lão Tà
Tương Dương - 194/181
 • Nhận nhiệm vụ Sinh Tử Vô Ngã 2. Chi tiết tại đây.
 • Hoàn thành nhiệm vụ được giao để kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã 2.
 • Đẳng cấpTiêu hao
  Chưa Chuyển Sinh800 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 1700 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 2600 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 3500 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 4400 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 5 cấp 98 trở xuống300 Xu vật phẩm
  Chuyển Sinh 5 cấp 992 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu và 999 Vàng
  Phục Sinh 1 cấp 80 - 991 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu và 999 Vàng
 • Điểm Tích cực của bản thân.
 • Điểm Tích cựcTiêu hao
  Nhận 1 điểm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
  +
  3 Xu vật phẩm
  +
  9 Vàng
  Nhận 5 điểm 25.000.000 điểm kinh nghiệm
  +
  15 Xu vật phẩm
  +
  49 Vàng
  Nhận 10 điểm 50.000.000 điểm kinh nghiệm
  +
  30 Xu vật phẩm
  +
  99 Vàng
 • Nhận thưởng Thăng Tiến (theo đẳng cấp):
  • Nhận thưởng Chuyển Sinh 5 đẳng cấp 91 - 99.
  • Nhận thưởng Phục Sinh đẳng cấp 90 - 96.
 • Nhận nhiệm vụ hàng ngày (tối đa 1 lần/ngày).
  • Nhận thưởng chiến trường Bảo Vệ Thành Trì (0/1).
  • Nhận thưởng chiến trường Nhạn Môn Quan (0/1).
  • Hoàn thành nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến (0/1).
  • Nhận thưởng Thiên Môn Trận (0/1).

Lưu ý: Nhận tối đa 19 điểm Tích cực/ngày (đổi tối đa 16 điểm Tích cực/ngày và hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày được 3 điểm).

Chi tiết nhiệm vụ Sinh Tử Vô Ngã 2

Đẳng cấpNhiệm vụ cần hoàn thành
Chưa Chuyển Sinh
-
Chuyển Sinh 1, 2, 3, 4
-
Chuyển Sinh 5 cấp 98 trở xuống
  • Trồng cây Tứ Linh (0/16).
  • Trồng cây Bát Nhã nhỏ (0/16).
  • Trồng cây Hạt Giống (0/24).
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc (0/3).
  • Nhận thưởng Thiên Môn Trận (0/3).
Chuyển Sinh 5 cấp 99
  • Trồng cây Tứ Linh (0/16).
  • Trồng cây Bát Nhã nhỏ (0/16).
  • Trồng cây Hạt Giống (0/24).
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc (0/3).
  • Nhận thưởng Thiên Môn Trận (0/3).
  • Hoàn thành Thuỷ Lợi (0/3).
  • Cúng Tế (0/3).
 • Lưu ý đối với các nhân vật Chuyển Sinh 5 cấp 98 trở xuống khi tham gia Sinh Tử Vô Ngã 2, xem tại đây.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày
Tên phần thưởng
2 Mật tịch 70 cao cấp theo hệ phái (có thể giao dịch)
19 trái cây ngẫu nhiên (cùng 1 loại, có thể giao dịch)
1 Tụ Nghĩa Lệnh (khóa)
1 Thông Thiên Lệnh (khóa)
3 điểm Tích cực

Lưu ý: Nhận thưởng nhiệm vụ hàng ngày tối đa 1 lần/ngày.

Nhận thưởng Thăng Tiến
Đẳng cấpYêu cầuPhần thưởng
Kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã II 
(đã gia nhập hệ phái)
Chuyển Sinh 5 cấp 99,
Phục Sinh 1 cấp 80 trở lên
 • Thăng trực tiếp lên Phục Sinh 1.
 • Vũ khí Diệu Dương +0 (theo hệ phái).
 • 49.000 điểm Chân khí.
 • 3 Thiên Huyễn Khắc bản 3.
 • 3 Quân Công huy hoàng (30 ngày).
Chuyển Sinh 0-1-2-3-4,
Chuyển Sinh 5 cấp 98 trở xuống
 • Thăng trực tiếp lên Chuyển Sinh 5 cấp 90 (có thể chọn hướng CS).
 • Thần Hành Bảo điển (30 ngày - khóa).
 • 1 Mật Tịch Trấn Phái (theo hệ phái).
 • 6 Mật Tịch môn phái 70 cao cấp (theo hệ phái).
Chuyển Sinh 5 cấp 91
 • 10 kỹ năng Trấn Phái.
 • 10.000 Danh vọng.
 • 10.000 điểm Sư môn.
 • 100.000 điểm Công trạng.
30 điểm Tích cực
 • 1 Lăng Ba Vi Bộ.
 • 3 Thiên Huyễn Khắc bản 3 (khóa).
 • 9 Mật Tịch môn phái 70 cao cấp theo hệ phái.
 • 3 vé Tiếu Y Vàng (khoá).
Chuyển Sinh 5 cấp 9250 điểm Tích cực
 • 3 Quân Công chương (30 ngày).
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 100 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
Chuyển Sinh 5 cấp 9360  điểm Tích cực
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 100 điểm linh lực Bạn Đồng Hành.
 • 3 Quân Công đại (có thể giao dịch).
 • 30.000 điểm Chân khí.
Chuyển Sinh 5 cấp 9480 điểm Tích cực
 • Nón Ngự Long Tướng Quân +10 (theo kiểu hình, hệ phái, phe).
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 200 điểm linh lực Bạn Đồng Hành.
Chuyển Sinh 5 cấp 9590 điểm Tích cực
 • Áo Ngự Long Tướng Quân +10 (theo kiểu hình, hệ phái, phe).
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • 1 Lăng Ba Vi Bộ.
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 200 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
Chuyển Sinh 5 cấp 96
 • 10 kỹ năng Trấn Phái.
 • 10.000 Danh vọng.
 • 10.000 điểm Sư môn.
 • 100.000 điểm Công trạng.
120 điểm Tích cực
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • Quần Ngự Long Tướng Quân +10 (theo kiểu hình, hệ phái, phe).
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 200 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
Chuyển Sinh 5 cấp 97150 điểm Tích cực
 • 200 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
 • 3 Ngọc Bội Ngự Long Tướng Quân (theo kiểu hình, hệ phái, phe).
 • 44 Thiết Tinh cấp 3.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch (30 ngày - không thể giao dịch).
 • 30.000 điểm Chân khí.
Chuyển Sinh 5 cấp 98180 điểm Tích cực
 • 3 Huy Hiệu Chiến Công huy hoàng (7 ngày).
 • Hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh giai đoạn 1.
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • 3 Nữ Oa Tinh Thạch (30 ngày - khóa).
Chuyển Sinh 5 cấp 99210 điểm Tích cực
 • 1 vũ khí Diệu Dương + 0 theo hệ phái.
 • 99.000 điểm Công trạng.
 • 30.000 điểm Chân khí.
 • Hoàn thành nhánh 2 giai đoạn 2 nhiệm vụ Phục Sinh (phải hoàn thành nhánh 1 giai đoạn 2 Phục Sinh - nhiệm vụ Cống Hiến Quốc Gia).
Phục Sinh 1 cấp 90
 • 20 kỹ năng Trấn Phái.
 • 20.000 Danh vọng.
 • 20.000 điểm Sư môn.
 • 300.000 điểm Công trạng.
280 điểm Tích cực
 • Nón Diệu Dương +10 (theo hệ phái, kiểu hình).
 • 77 Thiết Tinh cấp 3.
 • 69.000 điểm Chân khí.
 • 300 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 200 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
Phục Sinh 1 cấp 91320 điểm Tích cực
 • Áo Diệu Dương +10 (theo kiểu hình, hệ phái).
 • 1.234.567.890 điểm kinh nghiệm.
Phục Sinh 1 cấp 92350 điểm Tích cực
 • 99.000 điểm Chân khí.
 • 1.234.567.890 điểm kinh nghiệm.
Phục Sinh 1 cấp 93400 điểm Tích cực
 • Quần Diệu Dương +10 (theo hệ phái, kiểu hình).
 • 1.234.567.890 điểm kinh nghiệm.
Phục Sinh 1 cấp 94450 điểm Tích cực
 • 5 ngọc Diệu Dương 4%.
 • 3.999.000.000 điểm kinh nghiệm.
Phục Sinh 1 cấp 95500 điểm Tích cực
 • 99.000 điểm Chân khí.
 • 4.999.000.000 điểm kinh nghiệm.
Phục Sinh 1 câp 96600 điểm Tích cực
 • 5.999.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Hoàn thành giai đoạn 1 Phục Sinh Bạn Đồng Hành.

Lưu ý

 • Cần có Bạn Đồng Hành để nhận điểm nâng cấp.
 • Cần có Bạn Đồng Hành cấp 2 để nhận điểm Linh lực.
 • Thời gian nhận thưởng Sinh Tử Vô Ngã là 60 ngày kể từ lúc nhận nhiệm vụ.
 • Sinh Tử Vô Ngã chỉ kích hoạt 1 lần duy nhất.
  • Kích hoạt thành công từ các mốc chưa Chuyển Sinh, Chuyển Sinh 1, 2, 3, 4 và Chuyển Sinh 5 cấp 98 trở xuống sẽ trực tiếp lên Chuyển Sinh 5 cấp 90, 0 điểm kinh nghiệm. Điểm Danh vọng, Sư môn, Công trạng sẽ về mức 1 điểm.
  • Kích hoạt thành công từ mốc Chuyển Sinh 5 cấp 99 nhân vật sẽ Phục Sinh 1 cấp 10, 0 điểm kinh nghiệm. Điểm Danh vọng, Sư môn, Công trạng sẽ về mức 1 điểm (được chọn hướng Phục Sinh).
  • Kích hoạt thành công mốc Phục Sinh 1 cấp 80,... 99, nhân vật sẽ Phục Sinh về đẳng cấp 80. Điểm Danh vọng, Sư môn, Công trạng về 1 (được chọn lại hướng Phục Sinh, giữ nguyên điểm kinh nghiệm hiện có).
  • Nhân vật Phục Sinh 1 kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã không cần làm nhiệm vụ.
 • Nhân vật Chuyển Sinh 5 cấp 99 kích hoạt Sinh Tử Vô Ngã:
  • Chỉ nhận thưởng được từ đẳng cấp 90 của Phục Sinh 1 đến cấp 96 Phục Sinh 1.
  • Các phần thường của Chuyển Sinh 5 không thể nhận thưởng.
 • Khi nhận phần thưởng tại các cấp 91,92,… 97 của Chuyển Sinh 5 sẽ tiêu hao:
  • 390.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 39 Xu vật phẩm.
 • Phần thưởng cấp 98 Chuyển Sinh 5:
  • Nhân vật phải nhận nhiệm vụ Phục Sinh tại Bắc Đẩu Lão Nhân mới có thể nhận thưởng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh giai đoạn 1 bao gồm hoàn thành 2 bước sau:
 • Võ Lâm Truyền Kỳ II

  Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Phần thưởng cấp 99 Chuyển Sinh 5:
   • Nhân vật phải hoàn thành nhiệm vụ Cống Hiến Quốc Gia tại Quan Viên Thoái Nhiệm Biện Kinh và nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái mới có thể nhận thưởng.
   • Hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh giai đoạn 2 (đánh quái) bao gồm hoàn thành bước sau:
  • Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Khi nhận phần thưởng cấp 90 Phục Sinh sẽ tiêu hao:
  • 74 Xu vật phẩm.
  • 74 Vàng.
 • Khi nhận phần thưởng tại các cấp 91, 92, 93, 94, 95 của Phục Sinh 1 sẽ tiêu hao:
  • 99 Xu vật phẩm.
  • 99 Tiêu Dao Ngọc.
  • 99 Vàng.
 • Khi nhận phần thưởng tại các cấp 96 của Phục Sinh 1 sẽ tiêu hao:
  • 444 Xu vật phẩm.
  • 444 Tiêu Dao Ngọc.
  • 4.444 Vàng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh giai đoạn 1 bao gồm hoàn thành các bước sau:
  • Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang thông báo để chư vị nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ, thân chúc chư vị gặp nhiều may mắn trên đường phiêu lưu thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.