Sở hữu ngay Thương Ưng Nguyên Soái

28-08-2012

Thân gửi đồng đạo toàn cõi võ lâm,

Nhằm tiếp tục đem đến cho quý đồng đạo thêm cơ hội sở hữu cho mình bộ trang bị mơ ước với các thuộc tính hỗ trợ tối đa, trong bản tin này, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo công thức nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái lên thành trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian và NPC liên quan

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/08/2012.
 • NPC liên quan:
Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II

Học Trò Thợ Rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Nâng cấp trang bị Đại Tống/Liêu Nguyên Soái lên thành Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
  • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái nhận được có mức cường hóa +0.

Điều kiện nâng cấp

 • Nhân vật phải có quân hàm Nguyên Soái.
 • Công trạng phải lớn hơn 1.500.000 điểm.

Công thức nâng cấp

Công thức ghépTrường HợpGhi chú
 • 600 Vàng
 • 10 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Khôi +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Khôi +0
 • 600 Vàng
 • 10 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Bào +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Bào +0
 • 600 Vàng
 • 10 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 04 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Chiến Trang +13 trở lên
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 600 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Trang +0
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Hổ
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Hổ
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Lệnh
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Lệnh
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Phù
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Phù
 • 1.000 Vàng
 • 15 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng)
 • 06 Nữ Oa Tinh Thạch
 • Đại Tống/Liêu Nguyên Soái Kỳ
Thất bạiMất 01 Bạch Kim Hồng Bao (4.000 Vàng) + 1.000 Vàng
Mất 01 Nữ Oa Tinh Thạch + 1.000 Vàng
Thành côngNhận được 01 Thương Ưng Tống/Liêu Soái Kỳ

Lưu ý

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
 • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Nguyên Soái nhận được có mức cường hóa +0.

Hy vọng các thông tin hữu ích kể trên sẽ giúp quý đồng đạo có một cuộc hành trình thú vị khi bôn tẩu giang hồ cùng hảo bằng hữu của mình.