Sở hữu trang bị Diệu Dương với công thức mới

06-09-2012

Diệu Dương là một trong những món trang bị quý hiếm mà đồng đạo võ lâm khao khát. Vậy làm thế nào để sở hữu trang bị này?

Tất cả nhân sĩ võ lâm sẽ chính thức học được cách thức nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt lên Diệu Dương từ sau bảo trì ngày 14/09/2012. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực giúp nhân vật nâng cao sức mạnh để có thể dễ dàng chinh phục những thử thách lớn của thế giới VLTK II.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thương Nhân Bảo Rương
  • Vị trí: Tuyền Châu (176/185).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt lên Diệu Dương.
  • Lưu ý:
    • Trang bị nhận được sẽ có mức cường hóa +0.
    • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ bị xóa khi nâng cấp thành công.

Công thức nâng cấp

  • Nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt lên Diệu Dương (kết hợp Thiên Môn Kim Lệnh và trang bị Hạo Nguyệt).
Thành phẩmNguyên liệu
Diệu DươngThiên Môn Kim Lệnh Trang bị Hạo Nguyệt
Nón5Nón
Áo6Áo
Quần7Quần
Trang sức6Trang sức
Vũ khí11Vũ khí
  • Nâng cấp trang bị Hạo Nguyệt lên Diệu Dương (kết hợp Thiên Môn Kim Lệnh, Cổ Linh Ngọc và trang bị Hạo Nguyệt).
Thành phẩmNguyên liệu
Diệu DươngThiên Môn Kim LệnhTrang bị Hạo NguyệtCổ Linh Ngọc
Nón3Nón500
Áo3Áo500
Quần3Quần500
Trang sức3Trang sức500
Vũ khí6Vũ khí1.000

Bổn Trang hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý đồng đạo nhanh chóng đạt được những mục tiêu của mình khi phiêu lưu tại thế giới VLTK II.