Tạm đóng 3 NPC tại Dương Châu

30-12-2013

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Từ sau bảo trì ngày 31/12/2013, các dòng chọn tại NPC Lưu Huyền Thanh, Trương Bá Hán, Lý Tiến Dũng ở Dương Châu sẽ đuợc tạm đóng để tiến hành bảo trì và nâng cấp tính năng. Chân thành cáo lỗi cùng nhân sĩ vì sự gián đoạn này. Thời gian mở lại tính năng sẽ được thông báo sau.

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lưu Huyền Thanh
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Trương Bá Hán
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Tiến Dũng
  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 31/12/2013.
  • Nội dung: Đóng các dòng chọn tại 3 NPC.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ có những phút giây bôn tẩu đầy thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.