Tạm đóng các nguồn ra Mộc Rương để bảo trì

13-05-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Mộc Rương từ lâu đã được biết đến như là một nguyên liệu cần thiết để quý đồng đạo có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ Thần Tài Bảo Rương.

Và nay, nhằm tăng thêm sự hấp dẫn và tính thú vị cho tính năng này, Bổn Trang quyết định tạm đóng một số nguồn ra Mộc Rương để nâng cấp kể từ sau bảo trì ngày 15/05/2013 (thời gian mở lại sẽ được Bổn Trang thông báo sau), cụ thể:

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mộc Rương

Đóng các ngồn ra Mộc Rương từ các tính năng sau:

   • Online mỗi 60 phút.
   • Tống - Liêu 4x.
   • Tống - Liêu 6x.
   • Thiên Môn Trận.
   • Tài Nguyên Chiến.
   • Đóng dòng chọn mua Mộc Rương tại NPC.

Lưu ý: Những Mộc Rương có sẵn vẫn có thể ghép thành Tàng Rương và sử dụng bình thường.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa, thân chúc quý đồng đạo bôn tẩu giang hồ thuận buồm xuôi gió.