Tạm đóng phần thưởng điểm Chân khí của Võ Lâm Bảo Hạp

05-07-2012

Trong thời gian vừa qua, Võ Lâm Bảo Hạp đã có những cập nhật mới về phần thưởng, góp phần giúp quá trình đả thông kinh mạch của đồng đạo được thuận lợi hơn. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đồng đạo, từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 06/07/2012, Bổn Trang quyết định tạm đóng việc nhận thưởng điểm Chân khí khi tham gia tính năng Võ Lâm Bảo Hạp để bảo trì, nâng cấp cũng như theo dõi và tiến hành giải quyết triệt để các lỗi phát sinh.

Võ Lâm II

Bổn Trang rất mong quý đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này. Thời gian mở lại sẽ được Bổn Trang thông báo sau trên trang chủ. Thân mời đồng đạo đón theo dõi.