Tạm đóng phó bản Phá Trận Tuyết để bảo trì

25-01-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Hiện nay, phó bản Phá Trận Tuyết đang gặp sự cố phát sinh ngoài ý muốn khiến một số đồng đạo gặp khó khăn khi tham gia. Do đó, nhằm giải quyết và xử lý triệt để vấn đề nêu trên, Bổn Trang đã tạm đóng phó bản này để bảo trì, sửa chữa. Thời gian mở lại sẽ được Bổn Trang thông báo đến quý đồng đạo trong thời gian sớm nhất.

    Võ Lâm II

Nay Bổn Trang kính báo đến quý đồng đạo gần xa để kịp thời cập nhật thông tin. Bổn Trang rất mong quý đồng đạo thông cảm về sự gián đoạn đột xuất này.