Tạm đóng tính năng Truyền Công Thuật

12-12-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Truyền Công Thuật từ lâu đã trở thành một trong những tính năng quen thuộc hỗ trợ hữu ích trong hành trình bôn tẩu của đồng đạo võ lâm, bởi lượng lớn điểm kinh nghiệm có thể nhận được khi tham gia tính năng đã giúp quý đồng đạo dễ dàng thăng cấp cho nhân vật. Sau thời gian dài đồng hành cùng quý đồng đạo, tính năng Truyền Công Thuật sẽ chính thức tạm đóng để nâng cấp cho phù hợp với tình hình VLTK II hiện tại, cụ thể:

  • Thời gian đóng tính năng: Sau bảo trì ngày 14/12/2012.
  • Thời gian mở lại: Bổn Trang sẽ thông báo sau trên trang chủ.

VLTK II

Nay Bổn Trang kính thông báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý đồng đạo hành tẩu thuận buồm xuôi gió.