Tăng kinh nghiệm khi nộp Quân Dụng

25-12-2013

Giữa lúc cuộc chiến Tống - Liêu đang đến hồi khốc liệt. Chiến sự càng thêm căng thẳng khi mà lượng tài nguyên trong kho đang cạn kiệt dần. Trước tình thế đó, các đại tướng quân của đôi bên quyết định gia tăng phần thưởng kinh nghiệm khi đóng góp Quân Dụng để khích lệ tinh thần nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Thời gian

 • Bắt đầu: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 26/12/2013.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Nội dung: Điều chỉnh điểm kinh nghiệm khi nộp Quân Dụng tại NPC Thương Nhân Thần Bí.

Nội dung

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm II

Thương Nhân Thần Bí
Biện Kinh (186/176)

Bổ sung dòng chọn:

 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Khoáng Thạch Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Gỗ Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Lúa Mạch Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Thuộc Da Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Tơ Tàm Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Dược Thảo Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).
 • Nhận 7.900.000 điểm kinh nghiệm (tiêu hao 240 Linh Huyết Quân Dụng + 24 Vàng + 5 Xu vật phẩm).

Phần thưởng khi nộp tối đa 30 lần/ngày (tổng cộng tất cả các dòng chọn):

 • 33.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 330 điểm Chân khí.
 • 33 trái cây ngẫu nhiên.

Lưu ý: Chỉ được nhận và nộp tối đa 30 lần/ngày (tổng cộng tất cả các dòng chọn).

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể nhân sĩ gần xa. Thân chúc quý nhân sĩ hành tẩu thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn.