Thái Hư Huyễn Cảnh: Điều chỉnh phần thưởng hấp dẫn

14-08-2014

Quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để tiếp tục mang đến sự thoả mãn về ý chí kiên cường khi đối đầu với các cửa ải nơi có những quái vật vô cùng hung hãn trấn giữ Thái Hư Huyễn Cảnh, Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật các phần thưởng thêm phần hấp dẫn & xứng đáng hơn với sức lực của các nhân sĩ võ lâm. Điều chỉnh được áp dụng từ ngày 15/08/2014, cụ thể như sau:

Phần thưởng cho lần đi thu phí 29 vàng/thành viên

Thứ tự ảiThể loại ảiPhần thưởng kinh nghiệmPhần thưởng Chân khí
Ải 1Điểm kinh nghiệm2.000.000 điểm kinh nghiệm10 điểm Chân khí
Ải 2Điểm kinh nghiệm3.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 3Điểm kinh nghiệm3.500.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 4Điểm kinh nghiệm4.000.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 5Điểm kinh nghiệm4.500.000 điểm kinh nghiệm20 điểm Chân khí
Ải 6Điểm kinh nghiệm5.000.000 điểm kinh nghiệm30 điểm Chân khí
Ải 7Điểm Danh vọng, Sư môn60 điểm mỗi loại40 điểm Chân khí
Ải 8Trang bị08 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)
7.000.000 điểm kinh nghiệm
40 điểm Chân khí

Phần thưởng cho lần đi thu phí 20 Xu vật phẩm/thành viên

Thứ tự ảiThể loại ảiPhần thưởng kinh nghiệmPhần thưởng Chân khí
Ải 1Điểm kinh nghiệm3.000.000 điểm kinh nghiệm15 điểm chân khí
Ải 2Điểm kinh nghiệm4.500.000 điểm kinh nghiệm15 điểm chân khí
Ải 3Điểm kinh nghiệm5.250.000 điểm kinh nghiệm25 điểm chân khí
Ải 4Điểm kinh nghiệm6.000.000 điểm kinh nghiệm30 điểm chân khí
Ải 5Điểm kinh nghiệm6.750.000 điểm kinh nghiệm30 điểm chân khí
Ải 6Điểm kinh nghiệm7.500.000 điểm kinh nghiệm40 điểm chân khí
Ải 7Điểm Danh vọng, Sư môn90 điểm mỗi loại45 điểm chân khí
Ải 8Trang bị08 Vòng Thái Hư Bát Quái (ngẫu nhiên)
10.500.000 điểm kinh nghiệm
50 điểm chân khí

Phần thưởng tham gia 06 lần Thái Hư Huyễn Cảnh/ngày

  • 24.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 60 danh vọng.
  • 60 sư môn.
  • Ngẫu nhiên 01 trong các vật phẩm sau:
Vật phẩm
05 Lạc Mai
05 Mộc Lan Xuân
05 Bánh bột vàng
05Tây Bắc Vọng
05 Minh Dạ Nguyệt
02 Tàng Rương
  • Lưu ý: Phần thưởng chỉ nhận được 01 lần/ngày.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có những giờ phút giải trí thật thú vị cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.